ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย เข้าข่ายไม่ชอบ ด้วยหลักกฎหมายปกครองหรือไม่ ?


คำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย เข้าข่ายไม่ชอบ ด้วยหลักกฎหมายปกครองหรือไม่ ?

ริมกำแพงวัดพระธรรมกาย กำลังเข้าวัดพระธรรมกาย

เรื่องคำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย ถ้าไม่มีคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ตามกฎระเบียบทางราชการ ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

อ่านข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 แล้วสงสัยว่า 
คำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย เข้าข่ายไม่ชอบ ด้วยหลักกฎหมายปกครองหรือไม่ ?
การกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น หากจำแนกตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แล้ว
มีอยู่ด้วยกัน 10 ประการ คือ
1.กระทำโดยไม่มีอำนาจ
2.กระทำนอกเหนืออำนาจ
3.กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4.กระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
5.กระทำโดยไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
ที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น
6.กระทำโดยไม่สุจริต
7.กระทำโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
8.กระทำโดยเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น
9.กระทำโดยสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
10.กระทำโดยเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
การกระทำทางปกครองฝ่ายเดียว หากเข้าข่ายทั้ง 10 ประการนี้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องศาลปกครองได้
Cr : Ptt Cnkrไม่มีความคิดเห็น