Open top menu

Select Language

Wednesday, December 14, 2016

อันนี้เขาเรียกท่อระบายน้ำอย่ามโน !!!


 มโนสมชื่อ.
มโนบอกอะไร. สิ่งนั้นมักไม่ใช่ความจริง วัดพระธรรมกาย มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ หลายอาคาร จำเป็นต้องมีการขุดวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ตามกฏหมายและหลักวิศวกรรมการะบายน้ำ ไม่ใช่อุโมงค์ลับแต่อย่างใด และวัดก็มีประตูเข้า-ออกเปิดตลอดอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขุดหรือลอดอุโมงค์ให้ลำบากเลย #เป็นคนต้องไม่มโน

Cr . แสงสว่างนำทางชีวิต
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press