Ads

header ads

หนึ่งในผลงานของพระไทย ที่นำพุทธศาสนาไปไกลถึง อัลบาเนีย..

หนึ่งในผลงานของพระไทย ที่นำพุทธศาสนาไปไกลถึง อัลบาเนีย..
นี่คือข่าวที่คนไทยควรภาคภูมิใจ แต่เมื่อรัฐบาลไม่โอเค สื่อในประเทศไม่ชอบ มันก็กลายเป็นเรื่องดีๆ อันแสนเงียบเชียบในเมืองไทย

หนึ่งในผลงานของพระไทย ที่นำพุทธศาสนาไปไกลถึง อัลบาเนีย..

ด้วยความเมตตาของ  พระปรมัย ฐานิสฺโร 
ให้สัมภาษณ์ และนำนั่งสมาธิในรายการโทรทัศน์ชื่อดังของประเทศอัลบาเนีย Top Show Magazine

Another interview with a famous TV program "Top Show Magazine" in Albania #meditation #PeaceInPeaceOut #monklife #mindfulness#albania @PeaceRevolutionSummit


Post a Comment

0 Comments