Ads

header ads

ไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับจับสึกเท่านั้น!!! หากคนๆนั้น เป็นคนที่คุณรักและเคารพ คุณจะยอมให้....เข้ากระบวนการยุติธรรมไหม ?


  ไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับจับสึกเท่านั้น!!!

คำถาม หากคนๆนั้น เป็นคนที่คุณรักและเคารพ  คุณจะยอมให้....เข้ากระบวนการยุติธรรมไหม ?

Post a Comment

0 Comments