ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

เรื่องคำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย ถ้าไม่มีคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎระเบียบทางราชการ ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ

เรื่องคำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย ถ้าไม่มีคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามกฎระเบียบทางราชการ ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
กรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามคำสั่งอันมิชอบ และไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าจำเลยต่อสู้ขัดขวางจะไม่มีความผิดตาม ปอ.มาตรา 138
ขณะเดียวกันถ้าจำเลยได้รับบาดเจ็บ หรือมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อาจมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา ม.157 , 200, 288, 289 (7), 295, 391
1. ถ้าไม่มีคนตาย โดนมาตรา 157, 200 วรรค2
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 200 วรรค 2 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานฯลฯ ถ้าการกระทำหรือไม่กระทำนั้นเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดต้องรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการ เพื่อความปลอดภัยผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
2. ถ้ามีคนตาย โดนมาตรา 288, 289 (7)
- มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี
- มาตรา 289 (7) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
ต้องระวางโทษประหารชีวิต
3. ถ้ามีคนเจ็บ โดนมาตรา 295, 391
- มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น ก่อนที่จะทำการใดลงไป ขอให้สอบถามเรื่องคำสั่งราชการที่เป็นลายลักษณ์อักษร จากท่านนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย เพราะหากเกิดกรณีมีคนเจ็บคนตายในวัดพระธรรมกายขึ้นมาจริงๆ 
ตำรวจชุดปฏิบัติการหนีไม่พ้นโทษไล่ออกจากราชการ โทษประหารชีวิต โทษจำคุกตลอดชีวิต เพราะปฏิบัติตามคำสั่งอันมิชอบอย่างแน่นอน แล้วครอบครัว ญาติพี่น้องของท่านจะอยู่อย่างไร เพราะเมื่อโดนไล่ออกจากราชการ บำเน็จบำนาญย่อมโมฆะทั้งหมด
ขอให้พึงระวังคำสั่งอันมิชอบ ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบกระทรวง และไม่มีคุณสมบัติเป็นคำสั่งราชการด้วย
Cr : Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น