Ads

header ads

คำสั่งนรก "จับสึกให้หมดทั้งวัดพระธรรมกาย" ทันทีที่คำสั่งการนี้ออกมา ชะตาชีวิตของพระเณรทั้ง 3,000 รูป ??

คำสั่งนรก  "จับสึกให้หมดทั้งวัดพระธรรมกาย"  ทันทีที่คำสั่งการนี้ออกมา ชะตาชีวิตของพระเณรทั้ง 3,000 รูป ก็เหมือนตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทะเลเพลิง เป็นชะตาเดียวกับพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ไปเกิดเป็น "ลูกนกคุ่ม"  ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของไฟป่า ครั้งนั้นท่านนึกถึงคุณแห่งศีลของตน และบุญบารมีของตน แล้วตั้งสัจจอธิษฐานว่า
"ปีกทั้งสองของเรามี แต่บินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเรามี แต่เดินไม่ได้ พ่อแม่ของเรามีอยู่ แต่บินหนีไปแล้ว ด้วยสัจจวาจานี้ ไฟเอ๋ยจงหยุดเถิด ถึงเจ้าไม่มีชีวิตก็จงถอยกลับไปเถิด อย่าได้ทำอันตรายแก่เรา และสรรพสัตว์ทั้งหลายเลย"

เมื่อคราวชีวิตคับขันตกอยู่กลางมรณภัย มิอาจหาสิ่งใดเป็นที่พึ่งได้ ก็ได้แต่อาศัยบุญบารมีของตน
ที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิต
ชะตาชีวิตของพระเณร 3,000 รูป ที่จะโดนจับสึกก็เช่นกัน ถ้าการถวายชีวิตจรรโลงพระพุทธศาสนาในแผ่นดินนี้ คือการโดนจับสึกทั้งวัด เราก็พร้อมตายอยู่ในผ้าเหลือง
เพราะเราเกิดจากธรรมวินัยก็ขอตายอยู่ในธรรมวินัย ขอบำเพ็ญบารมีตามรอยบาทของพระบรมศาสดา ที่ครั้งหนึ่งชีวิตของพระองค์เคยตกอยู่ท่ามกลางทะเลเพลิง
Cr : Ptt Cnkr

Post a Comment

8 Comments

 1. ขอยืนยันเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมขโย ความดีของท่านมีมากจนไม่มีคำใดสามารถบรรยายได้ เหลือคำบรรยายจริงๆ

  ReplyDelete
 2. คนที่คิดจะจับพระเณรสึกทั้งวัด ผลกรรมคงได้แก่พวกเขาในเร็ววัน แบบออนไลน์ ตัวเองศลีไม่มีแล้วยังไม่ว่าแต่จะมาจับผู้ทรงศลีสึกนี้ โคตรเลวชิงอะไรมาเกิดเน้อ

  ReplyDelete
 3. เมืองไทยมาถึงขั้นนี้แล้วหรือ.....😔😔😔

  ReplyDelete
 4. ชาววัดพระธรรมกาย ก็ได้เวลาตั้งสัจจบารมี อธิษฐานเอาสัจจบารมีนี้มาช่วยให้พ้นภัยแบบเดียวกับลูกนกคุ่มพระโพธิสัตว์ด้วยแล้ว..

  ReplyDelete
 5. บาปแท้หนอกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้น จะสร้างกรรมไปถึงไหนหนอมนุษย์

  ReplyDelete
 6. พระคุณท่านมี "ศิล"ประดับกายหากแต่ผู้"ทุศีล"มาใส่ร้าย ก็คงจะจองล้างกันไปอีกหลายชาติไม่มีที่สิ้นสุดได้ในฐานะชาวพุทธด้วยกันมีสติปัญญาควรจะเลือกหาทางออกที่ดีกว่านี้จะได้ใหม่ เพื่อจะไม่อายชาวโลก ทดลองรำลึกถึงสิ่่งที่จะฝังในความทรงจำของคนทั่วไปและอะชนรุ่นหลังจะเป็นอย่งไร? หริอจะเป็นคำตอบแบบสบับของคนต่างศาสนา

  ReplyDelete
 7. คำสอนของพระพุทธเจ้าหายไปไหนหมด/จึงไม่มีเหตุผล/พระพุทธเจ้าสอนถึงการไม่ยึดมั่นในตัวตนสอนถึงอนัตตา/สอนถึงความเชื่อ/เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้า/คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แน่ๆ/ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ศักดิ์สิทธแต่ผู้นำมาปฎิบัติมาสอน สอนให้ยึดติดสอนให้โลภในบุญ ถูกแล้วหรือ

  ReplyDelete
 8. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ReplyDelete