Open top menu

Select Language

Thursday, December 29, 2016


อาตมาก็ไม่ทราบว่า สนช.จะแก้กฎหมายไปทำไม
ขณะนี้บ้านเมืองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติ ??พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม และโฆษกมหาเถรสมาคม 


“อาตมาก็ไม่ทราบว่า สนช.จะแก้กฎหมายไปทำไม
ขณะนี้บ้านเมืองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติ การปกครองภายในคณะสงฆ์ก็ไม่ได้มีปัญหา ซึ่งการทำงานของมหาเถรฯ ก็ล้วนเป็นไปตามหลักกฎหมายบ้านเมือง จารีตประเพณี และพระธรรมวินัย เรื่องนี้ยังไม่ได้หารือในที่ประชุมมหาเถรฯ อย่างไรก็ตาม จะให้นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ช่วยประสานกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธฯ ติดตามผลการประชุม สนช. ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ ต่อไป” พระพรหมเมธี กล่าว

Cr : Ptt Cnkr

ที่มา โฆษกมหาเถรฯชี้สนช.ไม่เห็นความสำคัญพระ-ไม่ได้หารือแก้พรบ.สงฆ์ www.khaosod.co.th***comment****

1 comment:

  1. การลักไก่ครั้งนี้เพื่อพวกตน

    ReplyDelete

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press