Ads

header ads

Dmc ถูกสั่งปิด?? เพราะอะไร?


Dmc ถูกสั่งปิด?? เพราะอะไร?


เขาจะปิด DMC ? : วันนี้ คุยเรื่อง Peace talk ... ว่าด้วยกิจกรรม ชวนคนมาทำความดี ชวนทำบุญวันพระ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ชวนทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ชื่นชมเยาวชนไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ ...
ไม่ได้ปลุกระดมอะไรเล้ย ...
มีข่าวแว่วว่า DSI ยื่น กสทช. ให้ ระงับการออกอากาศของ DMC !!! เขาเอาอะไรคิด ?!!! ... ญาติโยมใจเย็นๆ ใจใสใส ... ใครมาคืนนี้ได้ก็มา หรือมาพรุ่งนี้ ก็ได้ ... มาสวดธัมมจักฯ ให้ได้ 10 ล้านจบ ...
เอาบุญช่วยกันอย่างเดียว !!!


Dmc ช่องดาวเทียมสอนธรรมะ  สอนให้เด็กเป็นเด็กดี

สอนให้ผู้ใหญ่เป็นคนมีศีล มีธรรม ก็ยังจะขอปิดอีก 
จะไม่ให้ภาพการสั่งสมบุญดีๆ มีเผยแผ่ในโลกในนี้เลยหรือ? 


Post a Comment

0 Comments