ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ไม่มีความขัดแย้ง ร.10 รับสั่งให้ ประชาชนสุข-สันติ

ไม่มีความขัดแย้ง ร.10 รับสั่งให้ ประชาชนสุข-สันติ


นายกฯ เผยในหลวงรัชกาลที่ 10 
ทรงรับสั่งให้น้อมนำและปฏิบัติตามศาสตร์พระราชแห่งพระบรมชนกนาถ ใช้บริหารประเทศ ทรงย้ำให้ใช้ต่อไปอย่าให้น้อยกว่าเดิม ระบุผู้นำที่ดีต้องมีการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบภายใต้กฎหมาย
วันที่ 14 ธันวาคม ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เรากำลังเดินหน้าประเทศทั้งระบบ เพื่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งตนคิดว่าไม่น่าจะผิดจากการวางนโยบายไว้ แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือ และความเข้าใจที่ตรงกัน จากทุกภาคส่วน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จะต้องทำให้เกิดความร่วมมือกันให้ได้โดยเร็ว
ไม่คำนึงถึงตัวตน วัฒนธรรมในองค์กรของตัวเองมากเกินไป เรากำลังเดินหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสจากศักยภาพที่มีอยู่ ถ้าอนาคตเราสามารถทำให้มีความเชื่อมโยงกันได้ในทุกมิติ ประเทศไทยจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 ดังนั้นเราจะต้องมีความฝันร่วมกันให้ได้โดยเร็ว วันนี้อยากให้ทุกคนมองอนาคตร่วมกัน และทำความเข้าใจกับประชาชนว่าถ้าเรายังคิดแบบเดิม ไม่ยอมคิดนอกกรอบ มันก็คิดอะไรไม่ออก เพราะจะติดปัญหาทุกอย่างทั้งกฎหมาย ระเบียบ กติกา ซึ่งเราจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยสามารถดำเนินการได้

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงรับสั่งกับรัฐบาล
และรัฐมนตรีบางท่านว่า ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน โดยใช้แนวทางของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งได้ทรงทำมาตลอด 70 ปีที่ผ่านมา
พระองค์ท่านทรงให้สืบสายต่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เสื่อมถอย หรือน้อยลงไปกว่าเดิมที่มีอยู่ พระองค์ท่านทรงรับสั่งด้วยความห่วงใย ในสิ่งสำคัญหลัก ๆ คือเรื่องของการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข การเสริมสร้างอาชีพรายได้ และคุณภาพชีวิต สิ่งสำคัญจะต้องทำให้ประเทศชาติสงบสุข สันติไม่มีความขัดแย้ง
 ดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ โดยใช้ศาสตร์พระราชาของพระบรมชนกนาถ รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นกับประชาชน
และพวกเรารัฐบาลจะต้องสนองต่อสิ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติที่จะทำให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งไว้วางการพัฒนาประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาคู่ขนานกัน ไม่ใช่พัฒนาโดยใช้แนวทางตะวันเพียงอย่างเดียว
จะต้องใช่ของตะวันออกควบคู่ไปด้วย เพราะแบบตะวันตกอาจทำให้ทุกอย่างพัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจจะไม่ยั่งยืน จนเกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่าง ๆ การพัฒนาแบบตะวันออกอาจจะช้าแต่มีความมั่นคงมากกว่า หากเราสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากได้ ก็จะเติบโตไปอย่างมั่นคง
 ในเรื่องของงบประมาณถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญในการบริหารประเทศ ทั้งการจัดสรร และการใช้จ่าย เราจึงจำเป็นต้องใช่ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารประเทศตะวันตก และตะวันออก คู่ขนานไปด้วยกัน เป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี”นายกฯ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น