ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

อธิษฐานจิตให้เป็น


 อธิษฐานจิตให้เป็น 


ทุกครั้งที่เราทำบุญต้องอธิษฐานจิตให้ดี เป็นอธิษฐานบารมีของเรา เป็นการเซตโปรแกรมออกแบบชีวิตของเรา เราต้องการชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอย่างไร เราก็อธิษฐานเอา โดยยึดหลักที่ได้เคยแนะนำเอาไว้ว่า ให้อธิษฐานเรื่องที่เป็นหลักๆ ก่อน คือ


ให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย

เกิดมาระลึกชาติได้ เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัย สร้างบารมีเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


เกิดในครอบครัวธรรมกาย ร่มเงาพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ให้สิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมี ตั้งแต่เกิดอย่าได้ทำบาปเลย ทำแต่บุญกุศลเรื่อยไปจนหมดอายุขัย


มีทรัพย์แล้ว ก็อย่าได้มัวเพลินในทรัพย์ อย่าได้มีความตระหนี่ ให้ใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี เกื้อกูลทั้งตน ทั้งโลก และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม


เราตั้งความปรารถนาหลักๆ อย่างนี้ของเราไป นอกนั้นที่เป็นปกิณกะ เบ็ดเตล็ดเราก็เสริมๆ ให้หนาแน่นไปเรื่อยๆ


ในปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไร เราก็อธิษฐานจิตเอา ถ้าเจ็บป่วยไข้ ก็ขออย่าให้เจ็บป่วย ให้แข็งแรง ให้อายุยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ ก็ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมี 


มีลูกมีเต้า มีลูกน้องบริวาร ที่ดื้อดึง ดื้อด้าน ก็ขอให้บุญบันดาลให้เป็นคนเก่งและดี เป็นเด็กดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์


เป็นนักธุรกิจ ก็ให้ซื้อง่าย ขายคล่อง กำไรงาม เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย

ถ้ารับราชการ ก็ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ไปสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ ในสายนั้นก็ตั้งความปรารถนาไป


ถ้าเป็นนักการเมือง ก็ขอให้บุญนี้บันดาลให้บริหารบ้านเมืองให้ได้สำเร็จ ให้ราบรื่น อย่าได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นสมกับที่เราได้ตั้งใจอุทิศตนมาทำงานเพื่อส่วนรวม


ถ้าเราจะอธิษฐานจิตให้ประเทศชาติ ศาสนา วิชชาธรรมกายเจริญรุ่งเรือง ให้พี่น้องผองไทยรักกัน พี่น้องเพื่อนร่วมโลก รู้รักสมัครสมานสามัคคีกัน ที่รบราฆ่าฟันอยู่ในแดนที่เกิดวิกฤติ ก็ขอให้สงบร่มเย็นเป็นสุข เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานไป แล้วแต่ตามความปรารถนาของเรา


สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาอยู่ในกลางดวงบุญ เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งผลไปตามความปรารถนาของเรา ถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็จะค่อยเป็นค่อยไป เหมือนการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า เมื่อยังสั่งสมบารมีอยู่ก็ค่อยเป็นค่อยไป บารมีก็ค่อยๆ แก่กล้าไปเรื่อยๆ จะปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระมหาสาวก อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบารมีของเรา เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะสมปรารถนา


ปรารถนาจะเป็นที่สุดแห่งกองเสบียง แบบเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสิกาวิสาขา เราก็ตั้งความปรารถนาไป เมื่อกำลังบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะเป็นไปอย่างนั้น


ปรารถนาจะเป็นที่สุดแห่งแพทย์ แพทย์ประจำพระองค์ เหมือนอย่างหมอชีวกโกมารภัจจ์ ก็ต้องตั้งความปรารถนากันไป

เพราะฉะนั้น บุญจะเป็นแรงผลักดันให้ความปรารถนาของเราสมหวัง ไม่มีการค้ากำไรเกินควร เรื่องบุญเรื่องบารมีนั้นมีแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี


หลวงพ่อธัมมชโย

๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๔๘

ไม่มีความคิดเห็น