ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำอธิฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์


คำอธิฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
    ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , มาตามระลึกถึง , คุณของพระรัตนตรัย , คุณของพระธรรมกาย , อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน , ผ่าน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ , คุณของมหาปูชนียาจารย์ , พระเดชพระคุณ , พระมงคลเทพมุนี , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , และสวดสรรเสริญ , คุณของพระธรรมกาย , เพราะบุญนั้น , ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกาย , รู้แจ้งแตกฉาน , ในวิชชาธรรมกาย , ให้ทรงอภิญญา , มีดวงปัญญาบริสุทธิ์ , ดุจบัณฑิตนักปราชญ์ , ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง , รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด , ทั้งทางโลกและทางธรรม , สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ , ให้ถึงพร้อมด้วยศีล , สมาธิ , ปัญญา , วิมุตติ์ , วิมุตติญาณทัศนะ , เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต , คิดสอนตนเองได้ , คนภัยพาล , อย่าได้มากล้ำกลาย , 
    ขอให้ข้าพเจ้า , เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาวาใจ ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง ไม่มีนิวรณ์ 5 ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า คือตันหา ทิฏฐิมานะ ให้เป็นเลิศด้วยความเพียร เลิศด้วยความอดทน เลิศด้วยปัญญา เลิศด้วยการสร้างบารมี ศึกษาวิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ , ให้เข้าใจกฎแห่งกรรม , มุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น , ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ , วิบากกรรม , วิบากมาร , อุปสรรคต่าง ๆ นานาในชีวิต , ให้ละลายหายสูญ , บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล, ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ , ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ , ที่สุดแห่งคุณสมบัติ , ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข , มรรคผลนิพพาน , วิชชาธรรมกาย , ให้เจริญด้วยอายุ , วรรณะ , สุขะ , พละ , และปฏิภาณ , ธนสารบริวารสมบัติ , ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ , พลันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ , สามารถสร้างบารมี ,ได้อย่างสะดวกสบาย , ให้เจริญมั่งคั่ง , ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติมหาศาล, สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง , บังเกิดขึ้น, เอาไว้สร้างบารมี , ไปทุกภพทุกชาติ 
     เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด , ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ , ให้ได้เพศบริสุทธิ์ , ดุจกายมหาบุรุษ , มีลักษณะครบถ้วนทุกประการ , ให้มีสุขภาพร่างแข็งแรง , ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ทั้งหลาย , บังเกิดในครอบครัวธรรมกาย , ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ , ให้ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย , ตั้งแต่แรกเกิด , สามารถพูดได้ , สามารถระลึกชาติได้ , สามารถสร้างมหาทานบารมีได้ , ตั้งแต่เกิด , เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ , ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม , ให้ได้สร้างความดี , ทุกอนุวินาที , ความชั่วอย่างได้มีเกิดขึ้น , ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี , ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป , ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย , ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว, ด้วยสหัสรังสี , ให้เกิดในวงบุญพิเศษ , ให้ได้สร้างบารมี , ติดตามหลวงปู่วัดปากน้ำ , หลวงพ่อธัมมชโย , คุณยายอาจารย์ , ไปทุกภพทุกชาติ ขอความปรารถณา , ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ , จงเป็นผลสำเร็จ , จงเป็นผลสำเร็จ , จงเป็นผลสำเร็จ , ไปทุกภพทุกชาติ , ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม , จงทุกประการเทอญ 


บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาธรรมกายเจดีย์ ควรสักการะทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น