Open top menu

Select Language

Wednesday, November 21, 2018

สถิติที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ ที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ใน1ปี มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมวัดถึง28,277คน ส่วนหนึ่งตั้งใจมา โดยให้ทัวร์จัดโปรแกรมมาเยี่ยมวัด

ชาวตะวันตกมาวัดมากสุดได้แก่
-รัสเซีย
-เยอรมัน
-สวิต
-อเมริกัน

ส่วนชาวเอเชียมาวัดมากที่สุด

-เวียดนาม

Cr : @WDCreception
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press