Ads

header ads

สถิติที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ ที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

สถิติที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ ที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
ใน1ปี มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมวัดถึง28,277คน ส่วนหนึ่งตั้งใจมา โดยให้ทัวร์จัดโปรแกรมมาเยี่ยมวัด

ชาวตะวันตกมาวัดมากสุดได้แก่
-รัสเซีย
-เยอรมัน
-สวิต
-อเมริกัน

ส่วนชาวเอเชียมาวัดมากที่สุด

-เวียดนาม

Cr : @WDCreception

Post a Comment

0 Comments