Open top menu

Select Language

Wednesday, November 14, 2018

มองไม่เห็นความจริงผู้ชายไม่รู้ว่าด้านล่างมีงู ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายถูกหินทับอยู่ผู้ชายไม่รู้ว่าด้านล่างมีงู ผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายถูกหินทับอยู่ ต่างคนต่างคิดแทนอีกฝ่ายหนึ่ง ปล่อยมือคือการหลุดจากพันธนาการหรือเป็นความเจ็บปวด?ผู้หญิงมองไม่เห็นความกดดันที่ผู้ชายต้องแบก ผู้ชายมองไม่เป็นความทุกข์ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ นี่แหละคือละครชีวิต! เธอเอ๋ย ไฉนไม่สื่อสารกันเล่า?จับมือยังพอมีความหวัง ปล่อยมือเมื่อใดทุกสิ่งจบ!...

ชั่วชีวิตของเธอ มีคนหัวเราะเยาะ มีคนอิจฉา มีคนเกลียด มีคนดูถูกดูแคลน มีคนคอยทำร้าย และถูกเข้าใจผิด ช่างมัน!
บอกกับตัวเธอเองนะ ชีวิตมันเป็นเช่นนี้
สิ่งที่เธอทำ ยากที่จะให้คนทั้งโลกพอใจ อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อทำให้คนไม่กี่คนพอใจ เพราะคนที่รักและหวังดีต่อเธอ เขาจะทำกับเธออย่างนั้นทำไม?


เธอเอ๋ย ทุกคนมีศักดิ์ศรี เธอเปลี่ยนตัวเองเพราะขี้ปากชาวบ้าน ไฉนคุ้ม!...
ดวงตาเหมือนกัน แต่เห็นไม่เหมือนกัน หูเหมือนกัน แต่ฟังไม่เหมือนกัน ปากเหมือนกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน ใจเหมือนกัน แต่ก็คิดไม่เหมือนกัน ฉะนั้น อย่าดู อย่าฟัง อย่าทำ และอย่าตัดสินอะไรจากสิ่งที่รับรู้มาจากด้านเดียว.....
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press