Open top menu

Select Language

Friday, November 30, 2018


ศัพท์คล้องจองที่เข้ากับสถานการณ์ของวัดพระธรรมกายวันนี้
Pillage การปล้น อิทธิพล influence 
restrain ดึงไว้ พิษภัย danger
procedure กระบวน 

ตัดภาพมาจาก ig. ศัพท์คล้องจอง @sayquotes99 


ถ้าใช้บรรทัดฐานที่ว่า ผู้บริจาคแค่คนเดียวมีคดีฟอกเงินแล้วยึดวัดพระธรรมกายได้ ทั้งที่คนบริจาคอีกเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่เกี่ยว อีกหน่อยจะแกล้งวัดไหน ก็หาคนฟอกเงินไปบริจาควัดนั้น
แล้วก็ยึดเลย
Cr : ชุลีพร 

อ่านแล้วคิดนะ
ตัดภาพมาจาก Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)

วัดธรรมกายสร้างจากศรัทธาประชาชน คนบริจาคเงินสร้างวัดจึงมีนับแสนนับล้านคนเหมือนวัดอื่นๆ แต่ตอนนี้ DSI เสนออัยการยุบมูลนิธิคุณยายจันทน์ฯ และยึดทรัพย์สินตลอดจนอาคารทั้งหมดแล้วครับ ข้ออ้างคือกลุ่มคนผิดคดีสหกรณ์เคยบริจาคให้มูลนิธิ รัฐจึงจะควรยึดวัดหรืออาคารและถาวรวัตถุของมูลนิธิไปด้วย เพราะมีเงินที่ผู้บริจาคบางคนฟอกเงิน
อ่านรายงานข่าวนี้แล้วงงว่าตรรกะคืออะไร เพราะธรรมกายก็เหมือนทุกวัดที่อยู่ได้เพราะญาติโยมศรัทธา จะเอาศาสนสถานหรือศาสนาวัตถุไปเป็นของรัฐคงไม่ได้ ยิ่งประกาศว่าอาจให้ราชการไปใช้ยิ่งไม่ถูก เพราะคนผิดคดีฟอกเงินไม่ใช่มนุษย์คนเดียวในโลกที่บริจาคเงินให้วัดแน่ๆ จะยึดวัดเพราะอ้างว่าคนบริจาคไม่กี่คนชั่วจึงไม่สมควร
จะเห็นด้วยกับธรรมกายหรือไม่ก็ตาม เสรีภาพในการนับถือศาสนาสำคัญ และรัฐจะยึดทรัพย์ของใครมั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้ครับ เพราะอีกหน่อยใครอยากทำลายวัดไหนก็จัดคนชั่วๆ ไปบริจาคให้วัดนั้น จากนั้นพอศาลลงโทษคนชั่ว รัฐก็มายึดวัดนั้นไป ซึ่งหากทำแบบนั้นจริงๆ ทุกวัดหรือทุกศาสนาก็พังได้หมด โดยเฉพาะหากอำนาจรัฐไม่ต้องการ
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press