Ads

header ads

พิธีบรรพชาสามเณรชาวเนปาลภาคฤดูหนาว ๑๐๙ รูป ณ อยุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วัดไทยลุมพินี เนปาล ร่วมกับวัด Vishwa shanti vihar กรุงกาฐมาณฑุ จัดโครงการบรรพชาสามเณรชาวเนปาลภาคฤดูหนาว จำนวน ๑๐๙ รูป ณ วิหารมายาเทวี ชาตสถานอยุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนประสูติของพระพุทธเจ้า
พิธีเริ่มขึ้นด้วย เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีตัดปลงผม จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. จัดขบวนแห่นาคธรรมยาตราเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป โดยมี #พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาสามเณรในคราวครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 


Post a Comment

3 Comments

 1. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ReplyDelete
 2. ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ

  ReplyDelete
 3. กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
  ที่มีส่วน ในมหากุศลนี้ด้วยครับ
  สาธุครับ

  ReplyDelete