ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

บัตรคนจนได้สิทธิ์อะไรเพิ่มบ้าง??


มาตรการล่าสุดของคณะรัฐมนตรี ที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นอีกครั้งที่มีการ "เติมเงิน" ลงไป โดยให้เหตุผลกำกับ คือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างยั่งยืน
.
มาตรการเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของ ครม. เมื่อ 20 พ.ย. ที่ได้ทุกคนคือ
.
ค่าใช้จ่ายปลายปี ให้เปล่าคนละ 500 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์ 14.5 ล้านคน
ใช้งบประมาณ 7,250 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
.
มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 10 เดือน
ธ.ค.2561 - ก.ย.2562 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน ถ้าใช้เกินจะต้องจ่ายเองเต็มจำนวน
ใช้งบประมาณ 27,060 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
.
มาตรการเฉพาะผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ค่าเดินทางรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป 1,000 บาท โดยผู้ได้รับสามารถถอนเป็นเงินสดได้
ใช้งบประมาณ 3,500 บาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
.
และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อย 400 บาท/เดือน ระหว่าง ธ.ค.61- ก.ย.62
ใช้งบประมาณ 920 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
.
ขณะที่มาตรการเฉพาะกลุ่มอีกอย่างที่จะมีผลในเดือน ธ.ค.นี้ คือ การให้ส่วนลดวินจักรยานยนต์รับจ้าง เติมน้ำมัน 3 บาท/ลิตร คาดว่าจะเริ่ม 15 ธ.ค.61
.
เมื่อรวมกับวงเงินช่วยเหลือเดิมทำให้สถานะของบัตรฯ ตอนนี้ครอบคลุม ทั้งเงินช่วยเหลือ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่าเดินทาง, ค่าน้ำ-ไฟ และค่าเช่าบ้าน (ผู้สูงอายุ)
.
มาตรการเดิม ให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบเพื่อการเกษตร 200-300 บาท/เดือน (ขึ้นกับรายได้ต่อปี) , ส่วนลดค่าก๊าซ 45บาท/3 เดือน
.
ค่าใช้จ่ายเดินทาง รถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน, ค่ารถ บขส. 500 บาท/เดือน, ค่ารถไฟ 500 บาท/เดือน ใช้งบประมาณรวม 41,940 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น