Open top menu

Select Language

Monday, November 26, 2018


1. หาคนช่วยเอาคืนก็ยาก ไม่มีใครอยากมีศัตรูเพื่อสมบัติคนอื่น
2. หากเอาคืนมาได้ก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมากมาย อยู่รายล้อมรอบที่ดินตลอดชีวิต
3. คนที่ไม่ช่วยแต่รอชุบมือเปิบก็จะยุให้รำตำให้รั่ว ได้ที่ดินคืนแต่ปัญหาไม่จบง่ายๆ
4. คนข้างเคียงที่กลัวเสียประโยชน์ก็จะสร้างสถานการณ์ข่มขู่ เพื่อให้อยู่ไม่ได้
5. กฎหมายใช่ว่าจะพึ่งได้ทุกเรื่อง เพราะคนกลางที่เข้ามาแก้ปัญหา เขาก็ไม่อยากมีศัตรูเพราะสมบัติของคนอื่น
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหายากกว่าการป้องกันปัญหา ต้องพาคนมาเสี่ยงชีวิตมากมายถึงจะได้ที่ดินคืน ถ้าไม่ป้องกันให้แน่นหนาแต่แรก เวลาเอาคืนก็ต้องแลกกับการมีศัตรูเพิ่มขึ้นมากมายไปตลอดชีวิต นี่เป็นบทเรียนที่จะต้องรู้ไว้ตั้งแต่วันแรกของการบุกเบิกเป็นเจ้าของที่ดิน
Cr ; Ptt Cnkr ภาพ pinterest
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press