Ads

header ads

คนที่มองลึกกว่าการยัดข้อหาฟอกเงินยังมีอยู่

คนที่มองลึกกว่าการยัดข้อหาฟอกเงินยังมีอยู่

คำถาม :
ถ้าธัมชัยโยโดนจับสึก วัดพระธรรมกายจะถูกยุบรึครับ 
ถ้าวัดธรรมกายล้มสลาย พุทธศาสนาจะล้มสลายด้วยรึครับ
อันนี้สงสัย??? วัดอื่น เกจิอื่น นับถือไม่ได้แล้วรึครับ
คำตอบ :



Post a Comment

0 Comments