Open top menu

Select Language

Saturday, December 3, 2016

คนที่มองลึกกว่าการยัดข้อหาฟอกเงินยังมีอยู่

คำถาม :
ถ้าธัมชัยโยโดนจับสึก วัดพระธรรมกายจะถูกยุบรึครับ 
ถ้าวัดธรรมกายล้มสลาย พุทธศาสนาจะล้มสลายด้วยรึครับ
อันนี้สงสัย??? วัดอื่น เกจิอื่น นับถือไม่ได้แล้วรึครับ
คำตอบ :***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press