Ads

header ads
Showing posts from 2016Show all
ลองคิดดูวัดสามหมื่นวัดทั่วประเทศ ใครจะกล้าบวชพระ ใครจะกล้าเป็นเจ้าอาวาส  สามหมื่นวัดมิร้างจากแผ่นดินไทยหรอกหรือ
การแก้ไข พรบ.สงฆ์ อาจส่งผลกระทบถึงขั้นทำลายความผูกพันของประชาชน !!!
อาตมาก็ไม่ทราบว่า สนช.จะแก้กฎหมายไปทำไม ขณะนี้บ้านเมืองก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติ ??
หลักวินิจฉัย การแก้ไข มาตรา 7  พรบ.สงฆ์ เรื่องการแต่งตั้งสังฆราช
 175 คดี วัดพระธรรมกายมีคดีอะไรบ้าง มาดูกัน
สังคมกำลังจับตา สนช.ส่อลักไก่ แก้กฎหมายสถาปนาพระสังฆราช ตัดลำดับอาวุโสโดยสมณศักดิ์  ซึ่งหลายคนเชื่อว่า จงใจสกัดสมเด็จวัดปากน้ำ??
เผย โฉมหน้าเครือข่ายก่อวิกฤติศาสนา ???
ทึ่ง!! ครบ11 เดือนเต็ม คดีวัดพระธรรมกายกลายเป็นวาระแห่งชาติ   จากความผิดที่ไม่ผิดนอกจากความเข้าใจผิดของใครบางคน!!! ?
ไม่ว่างตอบ ทำรอบสวดธรรมจักรในใจอยู่
อาตมาขอถามในนามพระสงฆ์รูปหนึ่งว่า ทำไมคฤหัสถ์ญาติโยมเหล่านี้ท่านมีความเดือดร้อนอะไรกันมากมายขนาดนี้ต่อการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทย
สนช เตรียมแอบลักไก่ อีกรอบ เรื่อง พรบ แต่งตั้งพระสังฆราช โดยการยกเลิกถือลำดับอาวุโส !!!
เรื่องคำสั่งบุกวัดพระธรรมกาย ถ้าไม่มีคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎระเบียบทางราชการ ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
พระ เณรนิ่งได้ใจ!!