ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สรุปข่าวเด่นวันที่ 15 ธันวาคม 2564

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ร่วมกับสหรัฐ และจีน ได้ทำการตกลง “ตามหลักการ” เพื่อประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ หลังจากสู้รบยืดเยื้อเกือบ 70 ปี


ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เผย ทุกฝ่าย รวมทั้งสหรัฐ จีน และเกาหลีเหนือเห็นชอบในหลักการ ยุติสงครามเกาหลีที่ยืดเยื้อ 70 ปี แต่ยังติดข้อเรียกร้องเกาหลีเหนือบางข้อ


กูเกิลจะเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการฉีดวัคซีน
บริษัทแอลฟาเบต อิงค์ บริษัทแม่ของกูเกิล เสิร์ชเอนจิ้น ที่ช่วยในการค้นหาและบริการแผนที่ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก แจ้งกับพนักงานว่า จะไม่ได้รับค่าจ้างและอาจจะถึงขั้นโดนเลิกจ้างหากไม่ปฎิบัติตามกฎเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19


‘ศบค.’ เผยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนน้อยสุด ย้ำติดโควิดโอกาสเสียชีวิตกว่า 50%


ปี2565 ดึง 23 ล้านคนฉีดวัคซีนบูสเตอร์-ปรับแนวทาง Walk-in ได้


สธ.นับถอยหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบ 100 ล้านโดส 20 ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าเข็มบูสเตอร์อย่างน้อย 23 ล้านคน ภายใน มี.ค. 65 พร้อมเปิดรับแบบวอล์กอินในสถานพยาบาลได้


ร.ร.ศรีสองรักษ์สร้างนักเรียน “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

ร.ร.ศรีสองรักษ์ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรกล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร โดยมุ่งหวังว่าให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความกล้าแสดงออก รู้เท่าทันภัยสังคม ตระหนักรู้คุณค่าชีวิต กล้าคิด กล้าอาสา กล้าทำดี มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ซึ่งเป็นการประสานพลัง “บวร” คือ บ้าน ชุมชน, วัด องค์กรศาสนา โรงเรียน และส่วนราชการต่าง ๆในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ผ่านคุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”


ไม่ได้ตัดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการ กพฐ.แจง สพฐ.ไม่ได้ตัดวิชาพระพุทธศาสนาออกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
สพฐ. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนาต่าง ๆ เสมอมา โดยเน้นย้ำว่านักเรียนทุกคนจำเป็นต้องรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าผู้เรียนจะสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นผู้ยึดมั่นในความดี มีค่านิยมที่ดีงาม ให้ความสำคัญต่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างเป็นปกติสุข... 

2 ความคิดเห็น