Open top menu

Select Language

Friday, December 2, 2016เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า การอาพาธไม่มีในกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

"ธรรมกาย" โดนครบทุกหมาย เรียก จับ ค้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า การอาพาธไม่มีในกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ... วัดพระธรรมกายจึงโดนหมดครบทุกหมาย กะจะเอาให้ตายทั้งวัด ... ขุดหลุมดักพระ วางกับดักด้วยกฎหมายแบบนี้ พระนั่งสวดมนต์อยู่ในวัดยังไงก็มีความผิด กระดิกไปทางไหนก็โดนหมด ได้แต่อดทนอย่างเดียว


Cr : Ptt Cnkr
***comment****

1 comment:

  1. หากเข้ามาเจรจาด้วยท่าทีอย่างมีมิตรไมตรี....มิใช่ข่มขู่จะยกกำลังบุกวัดเช่นนาย "สีหาเหตุ" ผู้ที่หาเรื่องเท็จมาให้พระ ***การเจรจาเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรก เพราะพระไม่ใช่แพะ
    #เลิกข่มขู่ #เลิกทุกๆอย่างที่สร้างเท็จขึ้นมา เจรจายุติน่ะเป็นสิ่งดีที่ควรกระทำ

    ReplyDelete

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press