Ads

header ads

เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า การอาพาธไม่มีในกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น "ธรรมกาย" โดนครบทุกหมาย เรียก จับ ค้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า การอาพาธไม่มีในกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

"ธรรมกาย" โดนครบทุกหมาย เรียก จับ ค้นเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่า การอาพาธไม่มีในกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ... วัดพระธรรมกายจึงโดนหมดครบทุกหมาย กะจะเอาให้ตายทั้งวัด ... ขุดหลุมดักพระ วางกับดักด้วยกฎหมายแบบนี้ พระนั่งสวดมนต์อยู่ในวัดยังไงก็มีความผิด กระดิกไปทางไหนก็โดนหมด ได้แต่อดทนอย่างเดียว


Cr : Ptt Cnkr

Post a Comment

1 Comments

  1. หากเข้ามาเจรจาด้วยท่าทีอย่างมีมิตรไมตรี....มิใช่ข่มขู่จะยกกำลังบุกวัดเช่นนาย "สีหาเหตุ" ผู้ที่หาเรื่องเท็จมาให้พระ ***การเจรจาเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรก เพราะพระไม่ใช่แพะ
    #เลิกข่มขู่ #เลิกทุกๆอย่างที่สร้างเท็จขึ้นมา เจรจายุติน่ะเป็นสิ่งดีที่ควรกระทำ

    ReplyDelete