Ads

header ads

จริงหรือไม่? รัฐไม่ต้องการพระแต่ต้องการวัด ชูวิทย์ เผย!! แม้ พระธัมมชโย มอบตัวเรื่องมันก็ไม่จบ เพราะรัฐไม่ต้องการแค่พระ แต่ต้องการวัด


จริงหรือไม่? รัฐไม่ต้องการพระแต่ต้องการวัด ชูวิทย์ เผย!!
แม้ พระธัมมชโย มอบตัวเรื่องมันก็ไม่จบ เพราะรัฐไม่ต้องการแค่พระ แต่ต้องการวัด

คลิกเล่นสื่อจริงหรือไม่? รัฐไม่ต้องการพระแต่ต้องการวัด ชูวิทย์ เผย!! แม้ พระธัมมชโย มอบตัวเรื่องมันก็ไม่จบ เพราะรัฐไม่ต้องการแค่พระ แต่ต้องการวัด ด้วยเพราะวัดมีเงินมหาศาล อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบ เรื่องนี้รัฐต้องออกมาบอกสังคมแบบตรง ๆ
ที่มาไทยรัฐทีวี ชูวิทย์ ตีแสกหน้า
www.facebook.com/OnMeFC

Post a Comment

0 Comments