Open top menu

Select Language

Tuesday, March 28, 2017


พระพุทธรูปคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดที่เราควรยกขึ้นให้เหนือหัว
เพราะนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า


สามเณรน้อยชาวพม่าอันเชิญพระพุทธรูปไปมอบแก่ชาวกะเหรี่ยงพม่า เมืองพะอัน
....วันนี้ทีมงานธรรมะห่มดอยนำสามเณรพม่าที่บวช 2 แผ่นดิน
ไทย-เมียนมาร์ มาอัญเชิญพระพุทธมงคลธรรม จำนวน 129 องค์เพื่อไปมอบให้พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงฝั่งพม่า บ้านกาทะ เมืองพะอัน
....เมื่อพี่น้องบนดอย แม้แต่สามเณรเมื่อได้อุ้มพระพุทธรูปก็จะยกขึ้นเหนือหัว เพราะเขาบอกว่า พระพุทธรูปคือสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุดที่เราควรยกขึ้นให้เหนือหัว เพราะนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า
....ขอให้เจ้าภาพสาธุอนุโมทนาบุญที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูป พระมงคลธรรมในครั้งนี้ ขอให้พระพุทธศาสนาจงขยายออกไป ขอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าจงสว่างรุ่งเรืองในเมืองมนุษย์
Cr.พระดร.อรุณเมธี
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press