ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

มส.ไม่เห็นด้วยร่างกม.ฯ ฉบับ"รัฐฆราวาสคุมพระ"

 มส.ไม่เห็นด้วยร่างกม.ฯ ฉบับ"รัฐฆราวาสคุมพระ"
 ที่ประชุม มส.ไม่เห็นด้วยเนื้อหาร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฉบับรัฐบาลหลายมาตราให้อำนาจฆราวาสคุมพระ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศได้ พร้อมมีมติให้ผู้แทนมหาเถรฯ พิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนแจ้งรัฐบาลอีกครั้ง...

วันนี้(13 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติหรือให้มีผลบังคับใช้ จำนวน 25 ฉบับ โดย 1 ใน 25 ฉบับมีร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ร่วมอยู่ด้วยนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้นำร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขในรายมาตราเรียบร้อยแล้ว กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ในฐานะประธานการประชุม มส. ทรงทราบ และที่ประชุม มส.ได้พิจารณาเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.นี้แล้ว ยังไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ถูกแก้ไข เพราะส่วนใหญ่เป็นการให้ฆราวาสมาคุมพระ โดยเฉพาะในมาตรา  5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา (3) ที่เดิมผู้แทน มส.เป็นพระ แต่ไปแก้ไข เป็นพระหรือฆราวาสก็ได้ ที่สำคัญให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากที่ประชุม มส.พิจารณาเนื้อหาแล้ว  ได้มีมติตั้งผู้แทน มส. 3 รูป ประกอบด้วย พระพรหมมุนี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมโมลี มาพิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจาก มส.เห็นว่า ฝ่ายกฎหมายฯ คสช.ได้แก้ไขเนื้อหามามากพอสมควร อาจจะส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ที่สำคัญหากกฎหมายมีผลใช้บังคับอาจเกิดปัญหาตามมาได้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้วให้รายงานที่ประชุม มส.รับทราบ ก่อนให้ พศ.แจ้งกลับไปยังรัฐบาล

สำหรับ ร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....มีทั้งหมด 31 มาตรา เช่น มาตรา 5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน มีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทรวง กรมต่างๆ ผู้แทนมหาเถรสมาคมแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือฆราวาส จำนวน 3รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มาตราที่ 11 อำนาจหน้าที่
1.กำหนดแนวทางอุปภัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
2.พิจารณาความเห็นชอบมาตรการและแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาต่อคณะรัฐมนตรี
3.สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ และ
4.ส่งเสริมการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมตามพ.ร.บ.นี้ มาตรา 16 ให้มีกรรมการอุปถัมภ์คุ้มครองระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ฝ่ายละ 1 รูป มาตรา 22 ตั้งพระวินยาธิการ มาตรา 28 ให้พระวินยาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 โทษผู้ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพระวินยาธิการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา31 ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ เป็นต้น...

ไม่มีความคิดเห็น