Ads

header ads

รู้จักป้าเซ็งน้อยไป "ป้าจัดหนัก" เมื่อทหารห้ามใช้สถานที่ตัวเองทำบุญ


รู้จักป้าเซ็งน้อยไป "ป้าจัดหนัก" เมื่อทหารห้ามใช้สถานที่ตัวเองทำบุญ
อย่าให้ป้าอารมณ์ขึ้น!! วันก่อนทหาร ตำรวจ บุก รื้อ จับพระเณร
ขณะท่านเตรียมสถานที่จัดพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของป้า
ล่าสุดป้าออกมาพูดแล้วว่า.....


Post a Comment

0 Comments