ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ทำไมต้องเป็นระเบียบ ระเบียบ เรื่องใหญ่ในชีวิต ใช่หรือไม่ ..?

ทำไมต้องเป็นระเบียบ ระเบียบ เรื่องใหญ่ในชีวิต ใช่หรือไม่ ..? การจัดวางก้อนอิฐที่เรียงเป็นผนังตึกหรือพื้นอาคารใด ๆ ถ้ายิ่งเป็นระเบียบ ก็จะทำให้เราได้ผนังตึกหรือพื้นที่แข็งแกร่ง ตรงข้ามถ้านึกอยากวางอย่างไรก็ได้ หรือมีช่องโหว่ไปบ้าง ก็จะทำให้ผนังหรือพื้นนั้นพังหรือทรุดง่าย เพราะไม่แข็งแรงนั่นเอง ระเบียบคืออะไร สำคัญต่อตัวเราและสังคมประเทศชาติอย่างไร ? ระเบียบ ตามความหมาย พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงน. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เช่น วินัยระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ. ว. ถูกลําดับ ถูกที่เป็นแถวเป็นแนว ไม่สับสน มีลักษณะเรียบร้อย เช่น เขาทำงานอย่างมีระเบียบ. ระเบียบ คำโบราณกล่าวไว้ว่า "หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา" นี้หมายถึงความเป็นระเบียบนั่นเอง ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรอบคอบ ไม่มักง่าย ส่งผลให้เกิดการประหยัดทั้งเงินทองแรงงาน และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้พบเห็น การจัดวางก้อนอิฐที่เรียงเป็นผนังตึกหรือพื้นอาคารใด ๆ ถ้ายิ่งเป็นระเบียบ ก็จะทำให้เราได้ผนังตึกหรือพื้นที่แข็งแกร่ง ตรงข้ามถ้านึกอยากวางอย่างไรก็ได้ หรือมีช่องโหว่ไปบ้าง ก็จะทำให้ผนังหรือพื้นนั้นพังหรือทรุดง่าย เพราะไม่แข็งแรงนั่นเอง กองทัพที่มีระเบียบวินัย ก็ย่อมทำให้รั้วของชาติเข้มแข็งยากต่อการรุกรานของข้าศึกเช่นกัน ระเบียบ ทำให้การส่งผ่านมีพลังและง่าย เช่น การส่งต่อสิ่งของซึ่งกันและกัน ถ้าคนรับต่อยืนรับอยู่ในที่ไกลบ้าง ใกล้บ้างตามใจตนเอง ก็ย่อมทำให้คนส่งนั้นหนักเหนื่อยไม่เท่ากัน ระเบียบทำให้ได้ฝึกตนเอง กลายเป็นนิสัยและวินัยในตนเองและสังคมในอนาคต ลดการกระทบกระทั่งต่อกัน คือการข่มใจไม่ทำสิ่งใด ๆ ที่ตามใจตนเอง จนทำให้ผู้อื่นลำบากใจเพราะความไม่มีระเบียบของเรา ทำให้เกิดนิสัยดี ๆ ติดตัวของเราทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ทำไมต้องเป็นระเบียบ ระเบียบ เรื่องใหญ่ในชีวิต ใช่หรือไม่ ..? ระเบียบทำให้งดงาม ง่ายต่อการควบคุมดูแล คล่องตัว เช่น เด็กนักเรียนที่เข้าแถวเป็นระเบียบตามลำดับความสูง แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ย่อมเกิดขึ้นและทำให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชม และทำให้ง่ายต่อการสังเกต เมื่อผู้ใดผิดไปจากกลุ่มหรือหายไป ระเบียบการใช้รถใช้ถนน ถ้าไม่มีระเบียบก็คงวุ่นวาย ระเบียบการทิ้งขยะลงถัง คัดแยกขยะ ย่อมทำให้บ้านเมืองสะอาดงดงาม น่าอยู่ ทำไมต้องเป็นระเบียบ ระเบียบ เรื่องใหญ่ในชีวิต ใช่หรือไม่ ..?แหล่งภาพจาก สร้าง เว็บไซต์ โรงเรียน ระเบียบทำให้เกิดความเสมอภาค ก่อให้เกิดความสามัคคีและน่าเชื่อถือ กิจกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องมีระเบียบ เช่น แพทย์จะผ่าตัด จะต้องจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช้ตามลำดับการทำงานอย่างเคร่งครัดทีเดียว ต้องตกลงกันไว้ก่อนว่า ขั้นตอนใดจะใช้เครื่องมือไหน และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนส่งเครื่องมืออันไหน เพราะอยู่ในช่วงของความเป็นความตาย พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ ต้องพร้อมและต้องจัดให้ถูกลำดับทุกอย่าง พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อพระอาทิตย์จะอุทัย ย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อน ฉันใด ชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้น โดยมีความถึงพร้อมด้วยศีลหรือความมีวินัยมีระเบียบนี้เป็นสิ่งบ่งบอกเบื้องแรกด้วย ฉันนั้น ถ้าคนตั้งอยู่ในระเบียบวินัยมีศีลแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้น เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้คำรับรองไว้ว่าศีลหรือความมีระเบียบวินัยเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา เป็นสัญญาณว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาและมีชีวิตที่ดีงามต่อไป Cr ; ศิษย์ก้นกุฏิ cr : http://winnews/n19792 ภาพ : Kaprow Kaidow Kafae

ไม่มีความคิดเห็น