ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ผู้ให้กำเนิดสายปฏิบัติกรรมฐานในสังคมไทย

1. สายพุทโธ มีต้นกำเนิดการปฏิบัติที่แพร่หลายจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้บรรพชาอุปสมบทตั้งแต่เยาว์วัย ได้เลือกเส้นทางการเป็นพระภิกษุในธรรมยุตินิกาย ซึ่งมีความเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติอยู่ธุดงค์ ท่านมีเป้าหมายในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ที่ศิษย์กล่าวถึงด้านคุณธรรม คุณวิเศษว่าสามารถรู้วาระจิต และดักใจลูกศิษย์ได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนได้ตรงจริตของศิษย์
2.สายพองหนอ-ยุบหนอ มีพระโสภณมหาเถระ คือ ที่รู้จักกันดีว่า มหาสีสยาดอ เป็นผู้ที่บรรพชาตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังได้รับการศึกษาในภาคปริยัติจนแตกฉาน และได้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ โดยยืนยันว่าการปฏิบัติเพื่อไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่จริง และเข้าถึงได้จริงในปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ที่เผยแผ่แนวการปฏิบัติ โดยการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นรูปแบบเกิดขึ้นในพม่า ควบคู่กับการเขียนตำราด้านการปฏิบัติออกมาเผยแพร่ ทำให้การปฏิบัติตามแนววิปัสสนาเป็นที่แพร่หลาย
3.สายอานาปานสติ มีพระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อพุทธทาส เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติตามแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทุ่มชีวิตอยู่ป่า ปฏิบัติแบบมักน้อยโดยยึดปฏิปทาแนวปฏิบัติตามรอยพระอรหันต์ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎก และอธิบายขยายความธรรมะในฝ่ายโลกุตตระ ที่เป็นธรรมะอันลึกซึ้ง ปรากฎเป็นการเทศน์สอน มีผลงานเป็นหนังสือ และบทเทศนาธรรมมากมาย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
4.สายรูปนาม มีอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากพระอาจารย์ภัททันตะวิลา-สะ และถือว่าเป็นฆราวาสที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ตั้งแต่วัยรุ่น จนกระทั่งได้เจอพระอาจารย์แนะนำ เลยทำให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมั่นใจในเส้นทางการบรรลุมรรคนิพพาน อีกทั้งยังมีความรู้แตกฉานในอภิธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และได้เป็นผู้บุกเบิกการสอนวิปัสสนาตามวัดต่าง ๆ รวมถึงบุกเบิกและทำหน้าที่ในการสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย
5.สายสัมมาอะระหัง มีพระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งได้ศึกษาในภาคปริยัติ จนสามารถแปลธรรมะในคัมภีร์ได้ โดยไม่ขาดแม้แต่การปฏิบัติภาวนาเพียงวันเดียว แล้วจึงได้ทุ่มชีวิตค้นคว้าการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง จนกระทั่งบรรลุธรรม อีกทั้งยังมีข้อวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสเป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ รวมถึงมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในยุคนั้นว่า สามารถช่วยแก้ทุกข์มนุษย์ และมีคุณธรรมคุณวิเศษเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงได้สร้างวัดปากน้ำภาษีเจริญที่มีพระภิกษุสามเณรมากที่สุดในยุคนั้น และให้การส่งเสริม สนับสนุนทั้งการศึกษาปริยัติและปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จากบทความใน #วารสารธรรมธารา เล่มที่ 10 โดย พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

ไม่มีความคิดเห็น