ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

เอหิปัสสิโก ทำความเข้าใจเรื่องมหาธรรมกายเจดีย์

มหาธรรมกายเจดีย์ ประกอบด้วยพระพุทธรูปเรียงกันถึงหนึ่งล้านองค์ ชาวต่างชาติจึงเรียกเจดีย์นี้ว่า เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านองค์ และภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ทำจากเงินแท้ เพื่อเป็นพระประธานประจำเจดีย์ ดังนั้นจึงควรเรียกเจดีย์นี้ด้วยความเคารพว่า"มหาธรรมกายเจดีย์"
ทำไมถึงไม่เป็นเจดีย์ยอดแหลมเหมือนที่เคยเห็น รูปทรงเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบพระเกศาแลพระนขาธาตุ แก่พ่อค้าสองคนและทรงแนะนำถึงลักษณะของสถูปที่จะสร้างเพื่อบรรจุ ด้วยการวางผ้าไตรจีวรซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ แล้วจึงทรงวางบาตร์คว่ำทับลงไปด้านบนเป็นส่วนขององค์สถูป อ้างอิง Samuel Beal,Buddhist Records of the Western World: Translated from the Chinese of Hiuen Tsang
ลักษณะมหาสถูปแห่งเกสเรียเทียบกับมหาธรรมกายเจดีย์ มหาสถูปแห่งสาญจิ สถูปทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ทีสุดในโลก เก็บอัฏฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ มหาสถูปแห่งเกสเรีย สถูปทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาวเมืองไวสาลี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอธิบายประวัติพระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์แรกของประเทศไทย โดยเริ่มแรกเป็นทรงเหมือนสาญจิเจดีย์ สมัยรัฐกาลที่ 4 ได้ทรงให้ทำครอบใหม่เป็นเจดีย์ทรงสูงซึ่งเป็นต้นแบบเจดีย์ของไทยในปัจจุบัน สรุปคือแบบดังเดิมเก่าแก่ที่สุดของเจดีย์ เป็นทรงบาตรคว่ำ ไม่มียอดแหลม มหาธรรมกายเจดีย์จึงไม่ได้ทำแบบใหม่ แต่เป็นแบบดั้งเดิม เพียงแต่คนไทยไม่คุ้นเคย Cr;พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฺฐิโต เปรม

ไม่มีความคิดเห็น