ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ธรรมกายเป็นมากกว่าวัด.......

ธรรมกายเป็นมากกว่าวัด.......


วัดพระธรรมกายเป็นมากกว่าวัด......... คือเป็นทั้งวัดและองค์กรสาธารณกุศล ในส่วนที่วัดพระธรรมกายเป็นวัด ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ คือสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็น พระ และสร้างคนให้เป็นคนดี

สร้างวัดให้เป็นวัดก็คือสร้างวัด ให้สะอาดเรียบร้อย มีระเบียบวินัยที่ดี เหมาะแก่การเข้าแสวงบุญ พัฒนาใจ ให้สะอาดดีงาม ตามแบบวิถีชาวพุทธ
สร้างพระให้เป็นพระก็คือสร้างพระ ให้สมบูรณ์ด้วยไตรสิกขา อันได้แก่ศีล สมาธิและปัญญา อันเป็นคุณลักษณะ

พระแท้ ควรแก่การอัญชลีและทำบุญ

สร้างคนให้เป็นคนดีก็คือ เป็นคนที่ซื่อสัตย์เสียสละ มีประโยชน์ กับโลกไม่ก่อทุกข์โทษเบียดเบียนใคร
ในส่วนที่เป็นองค์กรสาธารณะกุศลคือ มีประชาชนประสบภัยเดือดร้อนที่ไหน ธรรมกายก็ไปถึงที่นั่น ทั้งน้ำท่วมและ ไฟไหม้ ทั้งในและต่างประเทศปรากฏการณ์แสนปลื้มล่าสุดก็คือ ศิษยานุศิษย์ ได้บริจาคเงินช่วยซื้อข้าว คุณภาพจากชาวนาโดยตรง ถวายวัด เพื่อช่วยเหลือชาวนา เป็นจำนวนมาก โดยจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในวัด และนำไปประกอบอาหารแจกจ่าย แก่ ผู้ที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่ายามบ้านเมืองปกติหรือเดือดร้อน สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำมาไม่เคยขาด คือทำหน้าที่ของวัดอย่างสมบูรณ์แบบ และทำหน้าที่อนุเคราะห์โลก เพื่อยังประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นอัน มากอย่างต่อเนื่องยาวนาน นี่แหละคือ รูปลักษณ์แท้จริงของวัดพระธรรมกาย  รูปลักษณ์ที่ปราศจากการบิดเบือน ใส่ร้าย เป็นวัดที่งดงามทรงคุณค่ามาก ควรที่ชาวพุทธทุกคนจะภูมิใจ ช่วยกัน รักษาและหวงแหนตลอดไป..............

Cr.เรชุงปะ ศิวโมกข์

ไม่มีความคิดเห็น