Ads

header ads

คนที่มีแผล ให้ทำอะไรก็ต้องทำ เพื่อความอยู่รอด


คนที่มีแผล ให้ทำอะไรก็ต้องทำ เพื่อความอยู่รอดคนที่มีแผล ให้ทำอะไรก็ต้องทำ เพื่อความอยู่รอด ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ ตามทฤษฎี โจรฆ่าโจร!!! 

งานนี้ถือว่าโมฆะตั้งแต่แรกนะ ท่านตำรวจพราหมณ์!!!


ธรรมกาย..เล่นของ ยิงไม่ตาย แทงไม่เข้า!!
"...ครั้งนี้ก็ใช้ให้ "ข้าราชการ" ที่โดน "ไล่ออก" จากการ "ทุจริต" มา "เซ็น" ออกเอกสารว่า "รุกล้ำ" ป่าสงวน.????

แต่ก็เชื่อว่าระดับ "ธรรมกาย" แล้วไม่มีหรอกที่จะหลับหูหลับตา" ซื้อและสร้างโดยไม่เช็ค ไม่ตรวจสอบให้ "รอบคอบ"คำถาม

ซื้อที่ดินจากชาวบ้าน มาถวายพระ พระโอนให้วัด และ ชาวบ้านมีโฉนดถูกต้อง แต่โดนข้อหาบุกรุกป่าสงวนใครผิด ???
- ผู้ซื้อ ?
- พระผู้รับถวาย ?
- วัดผู้รับโอนที่ดิน ?
- ชาวบ้าน ?
- หน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้?
- หน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องป่าไม้ 
?

Post a Comment

0 Comments