Ads

header ads

ชาวธรรมกายไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือ ขอสวดบทธัมมจักฯ ถวายเป็นพระราชกุศล


 ชาวธรรมกายไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือ ขอสวดบทธัมมจักฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเวลานี้คือเวลาแห่งความจงรักภักดี สื่อบิดเบือนข้อมูลในช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยแบบนี้ หรือมีเจตนาจะสร้างประเด็นเพื่อปลุกปั่นให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อเหตุวุ่นวายอย่างนั้นหรือ
 ตอนนี้สงสัยอยู่ว่า การที่สื่อใหญ่หลายสำนัก บิดเบือนคำพูดอัยการ จะเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ประชาชนหรือไม่ 

 ชาวธรรมกายไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือ ขอสวดบทธัมมจักฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

 

Post a Comment

0 Comments