ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

‘ณฐพร’โผล่นั่ง กก.บริหารเงิน ช.พ.ค. ทั้งที่ถูกสอบฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.

 ‘ณฐพร’ โผล่นั่ง กก.บริหารเงิน ช.พ.ค. ทั้งที่ถูกสอบฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.

พบ ‘ณฐพร โตประยูร’ อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับคัดเลือกเป็น กก.ผู้ทรง
คุณวุฒิบริหารกองทุน ช.พ.ค. ก่อนหน้านี้โดนดีเอสไอสอบคดีฟอกเงินขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ 477 ล้าน ทั้งที่คุณสมบัติระบุชัดต้องซื่อสัตย์-ห้ามเสื่อมเสียทางจริยธรรม - เจ้าตัวอ้างอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกชี้แจง


ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) รวม 5 ราย เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯชุดเดิมได้หมดวาระลง
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯชุดใหม่ทั้ง 5 ราย ได้แก่ 1.นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ด้านการเงินหรือการคลัง 2.นายนภศูล อังคทะวานิช ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุน 3.นายธงชัย ศรีดามา ด้านบริหารธุรกิจ 4.น.ส.ศศิภา ขจิตศรี ด้านบัญชี และ 5.นายณฐพร โตประยูร (อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) ด้านกฎหมาย 
ทั้งนี้ในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของผู้ทรงคุณวุฒิฯของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ช.พ.ค. ดังกล่าว มีที่มา 2 วิธี ได้แก่ การสมัคร และการเสนอชื่อของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือสำนักงาน สกสค. ต่างจังหวัด โดยในส่วนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายนั้น ปรากฏชื่อของ นายณฐพร และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือก 
อย่างไรก็ดีคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ช.พ.ค. มีมติเอกฉันท์ 5 ต่อ 0 เสียง เลือกนายณฐพร ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้ที่จะสามารถมีเวลาในการปฏิบัติงานให้กับกองทุนฯ ได้มากกว่า ประกอบกับแนวคิดมีวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสบการณ์ในการติดตามและตรวจสอบองค์กร รวมทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งจะมีความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ (ดูเอกสารประกอบ)
สำหรับเงินกองทุน ช.พ.ค. มียอดเงินอยู่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งกำลังถูกจับตาอย่างมากจากสังคม เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาในการเบิกจ่ายหลายประการ ปัจจุบันถูกคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) รวมถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าไปตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ช.พ.ค. อยู่ด้วย


ทั้งนี้ในคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหารกองทุนฯ ช.พ.ค. มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจากต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการเงินหรือการคลัง ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุน ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านหนึ่งด้านใดแล้ว ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพด้วย (อ่านรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ : http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1378)

แต่ก่อนหน้านี้ นายณฐพร ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในคดีฟอกเงินการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในประเด็นการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ จำนวน 1,838 ไร่ ให้กับบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จำกัด มูลค่าประมาณ 477 ล้านบาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ 
โดยประเด็นนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจฝ่าฝืนมติคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการขายทอดตลาด รวมถึงปรากฏแคชเชียร์เช็คโอนคืนนายศุภชัยกว่า 249 ล้านบาท และโอนไปยังกลุ่มเครือข่ายนายศุภชัยทั้งที่ไม่ปรากฏในรายชื่อบุคคลที่ต้องชดใช้
นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญานายหน้าที่ดินกับบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด (ของนายณฐพร ซึ่งได้รับแคชเชียร์เช็คกรณีนี้ด้วย 60 ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นค่านายหน้า) ภายหลังมีการทำสัญญาขายที่ดินไปแล้ว
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ถึงคดีฟอกเงินของสหกรณ์คลองจั่นฯว่า เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวอีกอย่างน้อย 11 ราย ได้แก่
1.นายศุภชัย (ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่เรือนจำ)
2.นายณฐพร
3.นางนาฏยา มุตตามระ
4.นายอมร มุตตามระ
5.น.ส.อุมาดาห์ จำนงค์เขตต์
6.นายรัฐสิทธิ์ โตประยูร (กรรมการบริษัท อินเตอร์อลายซ์ฯ ของนายณฐพร)
7.นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ
8.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล
9.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายสถาพรเป็นกรรมการ)
10.น.ส.พรพิมล คัทธมารถ 11.บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนายศุภชัยเป็นอดีตกรรมการ
12.นาย Kumar Latchman Sigh
13.นายสุลสิด ทะนะโสด
14.นางโบนาลิน ตระกูลทอง 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนายณฐพร เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว แต่นายณฐพร ระบุว่า อยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกคุยในขณะนี้ 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก isranews
www.isranews.org

ไม่มีความคิดเห็น