Ads

header ads

การตีความกฎหมาย ต้องดูเจตนาเป็นหลัก พระรับบริจาค กลายเป็นรับของโจร คิดกันได้อย่างไร?


การตีความกฎหมาย ต้องดูเจตนาเป็นหลัก พระรับบริจาค

กลายเป็นรับของโจร คิดกันได้อย่างไร?


>>> ตีความกฎหมายให้พระรับบริจาคผิดรับของโจร ให้พระใช้ของบริจาคผิดฟอกทรัพย์ มันคือการตีความกฎหมายเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงเลยนะครับ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรับโดยเปิดเผยบริสุทธิ์ใจ ไม่มีมูลคดี แถม ปปง.ตรวจสอบเส้นทางเงิน พบว่าถูกต้องโปร่งใส แล้วอะไรคือจุดเชื่อมโยงคดีเอาผิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
หรือเพราะสาเหสนี้ใช่ไม๊ครับ ที่ DSI ไม่กล้ามาแจ้งข้อกล่าวหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัด และถูกอัยการเลื่อนสั่งคดีถึง 5 ครั้ง


ที่สำคัญ ทำไมทุกครั้งที่วัดพระธรรมกายชี้แจง ขอร้อง ทำหนังสือเชิญ พวกคุณไม่เคยสนใจ เอาแต่อ้างกฎหมายและอำนาจที่คุณมีข่มขู่จะใช้กำลังถ่ายเดียว
อย่างนี้พวกคุณจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศชาติได้อย่างไรครับ

Cr. ปาโมกข์ พรหมเดช

Post a Comment

0 Comments