Wednesday, November 9, 2016

ธรรมกาย ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา


ธรรมกาย 
ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพถุงยังชีพ 900 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.รางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยที่ตำบลรางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำยังท่วมสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่แก้มลิงหรือแอ่งน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก และน้ำท่วมบ้านเรือนเป็นประจำ ด้วยเหตุนี้จึงขอความช่วยเหลือมายังเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อนำถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมต่อไป

No comments:

Post a Comment