Open top menu

Select Language

Thursday, November 17, 2016

ชัดไหม!! วัดพระธรรมกายเป็นแค่ "เหยื่อ"


ชัดไหม!! วัดพระธรรมกายเป็นแค่ "เหยื่อ"

การบริหารงานผิดพลาดของสหกรณ์ฯคลองจั่น เงินที่เจ้าหน้าที่
#ดีเอสไอ ยักยักไป ช่วยกันตามทวงกลับมาคืนให้สหกรณ์ด้วย #ทวงถามดีเอสไอ สงสาร
ยายด้วย 
#DSI เอาเงินมาคืนด่วน!!! 

วัดพระธรรมกายเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเท่านั้นที่มีเมตตาธรรม สงสารชาว #สหกรณ์ กลุ่มลูกศิษย์วัดจึงรวมตัวตั้งกองทุนเยียวยาสหกรณ์ไปแล้วค่ะ
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press