Open top menu

Select Language

Saturday, November 19, 2016


 "ฟ้ายังเปลี่ยนสี สีกากีก็ยังเปลี่ยนใจ" พนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาที่ซ้ำซ้อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุด
คลิกดูสื่อเต็ม

 591118 spingnews รายการเผชิญหน้า ทนายสมชาย มีบางยาง
การออกหมายจับ ที่ไม่แสดงความครบถ้วนแห่งองค์ประกอบข้อหา และมูลฐานความผิดที่ชัดเจนนั้น 1. มี "เจตนาตั้งแต่ต้น" ที่จะให้ประชาชนมีความผิดเป็นคดีอาญาแผ่นดินหรือไม่ 2. ขัดต่อหลักกฎหมายหรือไม่ 3. ขัดต่อความสงบของบ้านเมืองหรือไม่ 4. ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือไม่ 5. ความชอบธรรมในการออกหมายจับนั้นคืออะไร 6. ประชาชนจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ หรือแท้จริงนั้น การออกหมายจับครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อสร้างกระแสสังคมมากดดันคดีอื่น คือต้องการให้ "อัยการ" สั่งฟ้องคดีฟอกเงิน โดยไม่ต้องสนใจมูลฐานความผิดที่ขัดกับหลักกฎหมาย และไม่ครบองค์ประกอบแห่งคดี ในขั้นตอนการสอบสวนอย่างนั้นหรือ
***comment****

0 ความคิดเห็น

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press