ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

เศวตฉัตร เครื่องประกอบอิสริยยศ เจ้านายของแผ่นดิน

"เศวตฉัตร" เครื่องประกอบอิสริยยศ  เจ้านายของแผ่นดิน


"เศวตฉัตร" คือ เครื่องประดับยศสำหรับเป็นเครื่องประดับยศพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายชั้นสูง, เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

สำหรับความหมายของคำ "เศวต" แปลว่า "ขาว" ฉะนั้น เศวตฉัตร ก็คือ ร่มสีขาว ฉัตรสีขาว ซึ่งมีลำดับที่สำคัญอยู่ 4 ลำดับ คือ
3 ชั้น
5 ชั้น
7 ชั้น
9 ชั้น
   ฉัตร 9 ชั้นจะเรียกว่า นพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่ง นพปฎล แปลว่า 9 ชั้น ฉัตร 9 ชั้น เป็นฉัตรสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่า “นพปฎลมหาเศวตฉัตร” สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระราชพิธีบรมราชภิเษกตามโบราณราชประเพณีแล้ว ฉัตรแบบนี้เรียกโดยย่อว่า “พระมหาเศวตฉัตร” เป็นฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น มีระบาย 3 ชั้น ขลิบทอง แผ่ลวด และมียอด เป็นราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุด มีที่ใช้คือ ปักที่พระแท่นราชอาสน์ราชบัลลังก์ กางกั้นเหนือพระแท่นที่บรรทม ปักพระยานมาศ และแขวนกางกั้นพระโกศทรงพระบรมศพ เป็นต้น  ซึ่งก็ใช้กับพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระอักขรมเหสีชั้นสมเด็จพระบรมมหาราชินี ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มาก รองลงมาที่จะพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์องค์ใดได้นั่นก็คือ ฉัตร 7 ชั้น

ปัจจุบันผู้ที่ได้รับฉัตร 7 ชั้น ยกตัวอย่างเช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียกว่า สัปตปฎลเศวตฉัตร คือฉัตร 7 ชั้น

รองลงมาคือฉัตร 5 ชั้น หรือ เบญจปฎลเศวตฉัตร ได้แก่ เจ้าฟ้าทั้งหลายและสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก็จะได้รับฉัตร 5 ชั้นเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศ

ส่วนฉัตร 3 ชั้น ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช
ปล. สำหรับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในคราวก่อนจะพระราชทานเพลิงพระศพ พระองค์ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เลื่อนชั้น พระโกศเป็นพระโกศทองน้อยและได้รับพระราชทานฉัตร 5 ชั้น หรือ
  เบญจปฎลเศวตฉัตร


สำหรับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชอิสริยยศอิสริยศักดิ์เสมอด้วยฉัตร 5 ชั้น ฉะนั้นในระยะแรกจะประดับฉัตร 5 ชั้นเหนือพระโกศ แต่ภายหลังมีประกาศว่าพระบาทสมเด็จทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ผู้เป็น พี่สาวเพียงพระองค์เดียว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเกียรติยศจากฉัตร 5 ชั้น ขึ้นเป็นฉัตร 7 ชั้น เหนือพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ


ขอบคุณรูปภาพจาก Google.com
Cr : ChochaiToday

ไม่มีความคิดเห็น