ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Header Ad

//

Breaking News:

latest

Ads Place

อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว..ผ่านสภาฯ แล้วค่ะ

อวสาน อบต. ชัดเจนแล้ว ..ผ่านสภาฯ แล้วค่ะ ยุบ อบต. เป็นเทศบาล ทั่วประเทศ. และควบรวมท้องถิ่นเล็กๆ เข้าด้วยกันเป็นเทศบาลฯ  คืบหน...
อวสาน อบต.ชัดเจนแล้ว ..ผ่านสภาฯ แล้วค่ะ

ยุบ อบต. เป็นเทศบาล ทั่วประเทศ. และควบรวมท้องถิ่นเล็กๆ เข้าด้วยกันเป็นเทศบาลฯ 


คืบหน้าประมวลกฎหมายท้องถิ่นสรุป โดยย่อๆ

1. ในจังหวัดหนึ่งๆ จะกำหนดให้มี อบจ/เทศบาล/สำหรับ อบต. หาย

2. เทศบาล มี 3 ประเภท
-เทศบาลตำบล ประชากร ไม่เกิน 15,000 คน
-เทศบาลเมือง ประชากร เกิน 15,000 คนแต่ไม่เกิน 50,000 คน
-เทศบาลนคร ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเทศบาลตำบล เมือง ที่ตั้งอยู่ก่อน กม.นี้ใช้บังคับ

3.การควบรวม
อบต/เทศบาล.ใดที่มีประชากรต่ำกว่า 7,000 คน/รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 20 ล้านบาท อยู่ในอำเภอเดียวกันให้ควบรวม
เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการควบรวมระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

4.เมื่อยุบรวมกันแล้วให้ผู้บริหาร/สมาชิก พ้นจากตำแหน่งทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนด 60 วัน

5.สมาชิกสภาตำบล ตามเกณฑ์ประชากร

-ไม่เกิน 7,000 มี สท 12 คน/7,000-15,000 คน มี สท 15 คน/ 15,000-50,000 คน มี สท 18 คน/แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน

6.สำหรับเทศบาลเมือง นคร ก็แบ่งตามเกณฑ์ประชากรเช่นเดียวกัน

7.ผู้บริหารเทศบาล เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี /ไม่เกิน 2 วาระ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น สท /ผู้บริหาร ฯลฯ มาก่อน

8.ร่างนี้ ในกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปท. อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมเสนอ สปท./ครม./สนช.ต่อไป

9.อ่านๆดูเป็นร่างที่ กรมส่งเสริมฯ มท. นำเสนอเพราะคนทำส่วนใหญ่มาจาก มท.ทั้งนั้นครับ

 จากการอ่านร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น แบบไม่ละเอียดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปท้องถิ่น โดยการรวมร่างของ พรบ.อบต.กับ พรบ.อบจ. (สำหรับคนท้องถิ่นหรือผู้เตรียมสอบท้องถิ่นจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องความซ้ำซ้อนของ 2 หน่วยงานนี้) จากนี้ไปหากร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่มี 4 รูปแบบ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. สุขาภิบาล
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
กทม. ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528
เมืองพัทยาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
อบต.ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 แต่ที่ใช้กันจริงในปัจจุบันมีเพียง 3 รูปแบบ เนื่องจากไม่มีรูปแบบสุขาภิบาลแล้ว แต่นับจากประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นนี้บังคับใช้จะเหลือเพียง 2 รูปแบบคือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
เทศบาลตำบล
เทศบาลอำเภอ
เทศบาลนคร

อบต.ทั้งหลายจะถูกยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเรื่องจำนวนประชากรหรือเรื่องรายได้ก็ให้ควบรวมกับเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ ปล.ที่มา สุวรรณ ศรีฟ้า
 เป็นเทศบาลตำบลมันก็ไม่ต่างอะไรกับ อบต.เดิม..ที่เปลี่ยนแปลงคือ นายกเทศมนตรี รอง๚เลขา๚เงินเดือนเพิ่มขึ้น..จาก ส.อบต.เป็น ส.ท.เงินเดือนเพิ่มขึ้น..ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น..ก็คนเดิมๆและทีมเดิมๆนั่นแหละที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล(โดยเฉพาะในชนบท)..เพราะพวกนี้วางรากฐานการเมืองไว้หมดแล้ว..เลือกกี่ครั้งก็ได้คนเดิมๆทีมเดิมๆ..หากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือ..ต้องมีวาระในการดำรงตำแหน่ง..ทั้งนายก๚รอง๚และ สท. ต้องมีวาระแค่ 4ปีพอและไม่ให้เกิน2สมัยเครือญาติ ลูกเมีย ก็ห้ามลงเลือกตั้งโดยเด็ดขาด..เพราะพ่องมันเป็นแล้ว..สลับสับเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นบ้าง..ไม่ทำเช่นนี้ก็มีการผูกขาดการเมิองเหมือนระดับชาติอีก..ต้องอย่าลืม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ กำนัน นายก๚เทศ๚ ส.ท. ล้วนแล้วแต่เป็นคนของนักการเมืองระดับชาติทั้งนั้น..ชาวบ้านธรรมดาลงเลือกตั้งสู้พวกนี้ไม่ได้หรอก..เพราะพวกนี้มีทรัพยากร(เงิน+คน+วิชามารเยอะ)..หากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในทุกอย่าง..และต้องทำใน รบ.ชุดนี้แหละ..อย่าไปหวังกับ รบ.ที่มาจากการเลือกตั้งเลย..ขุมกำลังที่สำคัญของนักการเมืองคือคนในท้องถิ่นชนบทนี่แหละ..!!!!

No comments

Ads Place