Ads

header ads

ในหลวงได้พระราชทานพรขออำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัยฯ จงคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุข และความเจริญ

ในหลวงให้พระราชทานพรขออำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัยฯ
จงคุ้มครอง ให้มีแต่ความสุข และความเจริญ

ตอนสุดท้ายในหลวงท่านให้พรว่า 
"ขออำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองและ รักษาท่านทุกคน ให้มีแต่ความสุข และความเจริญตลอดไป".......... 

สุดแสนซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ พระรัตนตรัย อยู่คู่กับประเทศไทย มาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ใคร จะคิดพยายามแยก พระรัตนตรัย ออกจาก ประเทศไทย..................


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

"ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่อวยพรในวันนี้ รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีจิต ด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ ความร่วมมือของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะ และหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองและรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
ที่มา thaipbs

Post a Comment

0 Comments