Thursday, October 27, 2016

ความแตกฉานภาษาไทยที่แฝงไว้ในชื่อประตูวัง

ความแตกฉานภาษาไทยที่แฝงไว้ในชื่อประตูวัง

มหัศจรรย์แห่งภาษา เชื่อหรือไม่ว่า ชื่อประตูวังหลวงนั้น สามารถอ่านร้อยเรียงกันตั้งแต่ประตูที่ ๑-๑๒ ได้อย่างคล้องจอง แต่ไม่เท่านั้น เรายังสามารถอ่านย้อนหลังจากประตูที่ ๑๒-๑ ก็คล้องจองกันด้วยนะ ไม่เชื่อลองดูสิ^^ 
No comments:

Post a Comment