Open top menu

Select Language

Thursday, October 27, 2016

ความแตกฉานภาษาไทยที่แฝงไว้ในชื่อประตูวัง

มหัศจรรย์แห่งภาษา เชื่อหรือไม่ว่า ชื่อประตูวังหลวงนั้น สามารถอ่านร้อยเรียงกันตั้งแต่ประตูที่ ๑-๑๒ ได้อย่างคล้องจอง แต่ไม่เท่านั้น เรายังสามารถอ่านย้อนหลังจากประตูที่ ๑๒-๑ ก็คล้องจองกันด้วยนะ ไม่เชื่อลองดูสิ^^ 
***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press