Open top menu

Select Language

Thursday, October 27, 2016


การเดินธุดงค์คือการ..ขัดเกลาจิตใจเพราะจิตใจดำเนิน..บนศีลธรรม 
ชีวิตจึงได้ดำเนิน..บนกลีบดอกไม้ เดินธุดงค์ในเมือง..สติจะดี เพราะมีสิ่งรบกวนมากมายรอบตัว 
เดินธุดงค์ในป่า..สมาธิจะดี เพราะบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัด เดินธุดงค์ในเมือง..ก็เพื่อต้องการ โปรดคนเมืองให้ได้ความปลื้มใจ

เดินธุดงค์ตามชนบท..ก็เพื่อต้องการ โปรดคนชนบท ให้ได้พบพระธรรม เดินธุดงค์ในป่า..ก็เพื่อ ต้องการ โปรดตัวเอง ให้ได้พบความสิ้นทุกข์ ขึ้นชื่อว่าการอนุเคราะห์แล้วไม่ว่าจะ เพื่อตนหรือเพื่อโลก เป็นสิ่งดีทั้งนั้น
นอกเสียจากคนมีจิตวิปริตแปรปรวน เท่านั้น จึงมองเห็นการอนุเคราะห์ เป็นสิ่งเลวร้ายไม่ถูกต้อง................  การธุดงค์คือการ..ขัดเกลาใจตนเอง จะขัดเกลาด้วยการ ยืนเดินนั่งนอน
ขัดเกลาในเมืองหรือขัดเกลาในป่า ผู้มีปัญญา..ย่อมยินดีอนุโมทนาเสมอ

***comment****

0 ความคิดเห็น

comment2018

UnderArmour

Ads

Different Themes
Written by admin

ข่าวสาร สาระ ความจริงของชีวิต สะท้อนสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง.....

Press