ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ความเชื่อเรื่องการไว้ทุกข์


ในพระไตรปิฎกมีข้อมูลเรื่องการไว้ทุกข์ ปรากฏอยู่ใน ติโรกุฑฑกัณฑ์ ขุททกปาฐะ  และอีกหลายพระสูตร คิดว่าน่าสนใจ จึงสรุปประเด็นพอเป็นสาระสำคัญไว้ดังนี้


1. ไว้ทุกข์เพื่อผู้ตาย คือการไว้ทุกข์เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้ตาย และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย
2. ไว้ทุกข์เพื่อคนเป็น คือได้สำรวจตัวเองว่าปฏิบัติต่อผู้ตาย เป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว
ไม่มีเวรมีกรรมต่อกรรม อโหสิกรรมต่อกันเรียบร้อยแล้ว
3. ไว้ทุกข์เพื่อสอนลูกหลาน คือไว้ทุกข์เพื่อสอนลูกหลานให้รู้ธรรมเนียมปฏิบัติ ในการทำบุญให้ผู้ตาย แสดงความกตัญญูกตเวที
4. ไว้ทุกข์เพื่อสงเคราะห์หมู่ญาติในสัมปรายภพ คือไว้ทุกข์เพื่อทำบุญสงเคราะห์หมู่ญาติ ที่จากไปนานและยังตกระกำลำบากในสัมปรายภพ ให้ได้พ้นจากอบายภูมิที่แสนลำบากไปสู่สุคติภูมิที่ดีกว่า
5. ไว้ทุกข์เพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร คือไว้ทุกข์เพื่อพิจารณาความตายเป็นมรณานุสติ
ไว้ทุกข์เพื่อเตือนตัวเองให้รีบสั่งสมบุญทำความดี ไว้ทุกข์เพื่อเป็นการผูกใจไว้กับการบรรลุมรรคผลนิพพาน
สาระสำคัญที่สรุปมานี้ สมดังกับพุทธวจนะที่ปรากฏใน ฐานะสูตร ว่า
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ 5 ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า 
1. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 
2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 
3. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 
4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
5. เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม 
มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
เราทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น"
Cr : Ptt Cnkr

ไม่มีความคิดเห็น