Ads

header ads

ตักบาตรเยาวราช

ภาพดี ๆ แบบนี้ ในโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว นอกจากแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดของเรา...สาธุ ขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบนานเท่านาน


ภาพดีๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีรัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คอยให้ความสนับสนุน
เพราะฉะนั้นผู้นำบ้านเมืองที่เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญมาก 

เพราะกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจ

ที่มา
FB กล้าตะวัน

Post a Comment

0 Comments