ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

มติมหาเถรสมาคม แต่งตั้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค


มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ แต่งตั้ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค”
แต่งตั้ง พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๙ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔"
แต่งตั้ง พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) อายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕"
แต่งตั้ง พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๑ วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕"
แต่งตั้ง พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐ วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘"
แต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๙ วัดจักรวรรดิราชาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐"
แต่งตั้ง พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ ปี วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐"
น้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
Cr ; เพจพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น