ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

ปลา ติมิงคละ ตายแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ "เล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก"

พระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่า พระธรรมรุจิเถระ ได้เล่าประวัติในอดีตชาติของท่านไว้ว่า ในสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้า ท่านได้เป็นดาบส ชื่อ เมฆะ โดยออกบวชตามสุเมธดาบสโพธิสัตว์ และมีโอกาสได้ทำบุญกับพระทีปังกรพุทธเจ้า ได้ฟังพุทธพยากรณ์ว่า สุเมธดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ในอนาคต

วันที่พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงมีพุทธพยากรณ์นั้น เป็นวันที่น่าจดจำและตราตรึงใจมากเพราะทรงพยากรณ์ท่ามกลางพระอรหันต์ 400,000 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก แต่ในชาตินั้นด้วยเหตุที่ท่านดาบสเมฆะคบคนพาลจึงหลีกออกจากศาสนา และท่านได้ฆ่ามารดา ตายจากชาตินั้นแล้วไปตกอเวจีมหานรก เมื่อพ้นจากนรกแล้วในกัปนี้ได้เกิดเป็นปลาใหญ่ชื่อ ติมิงคละ ในมหาสมุทร ตัวมีขนาดใหญ่กว่าปลาวาฬหลายเท่า

วันหนึ่ง เห็นเรือของพ่อค้าคณะหนึ่งผ่านมา จึงว่ายเข้าไปหาเพื่อจะกินพ่อค้าในเรือนั้น พวกพ่อค้าเห็นแล้ว ก็กลัว จึงพากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด และได้ร้องเสียงกึกก้องว่า "โคตโม"

เมื่อปลา ติมิงคละ ได้ยินเสียงว่า "โคตโม" จึงนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาได้ว่า ตนเคยสร้างบุญร่วมมากับสุเมธดาบสผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ จึงไม่กินพ่อค้าเหล่านั้น

ด้วยเหตุนั้นเมื่อปลา ติมิงคละ ตายแล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ในสกุลอันมั่งคั่ง ณ พระนครสาวัตถี ชื่อว่า ธรรมรุจิ พออายุได้ 7 ขวบ ก็ได้มีโอกาสเจอพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า และออกบวช ต่อมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา

คำอธิบายและอ้างอิง
1.ภาพปลาในการ์ดเป็นภาพสมมติ อ้างอิงจาก www.peakpx.com
2.พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 72 หน้า 140-145

CR : พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

ไม่มีความคิดเห็น