ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

รางวัลศานติปฏิมาแห่งโลก น้อมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๕ ,ดร.)

รางวัลศานติปฏิมาแห่งโลก น้อมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๕ ,ดร.) เพื่อระลึกถึงความซื่อสัตย์ การอุทิศตน และความมุ่งมั่นของท่าน ต่อการพัฒนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในสังคม

The Neeraja Universal Peace Foundation ขอรับรองว่า “รางวัลศานติปฏิมาแห่งโลก” นี้ มอบแด่บุคคลซึ่งดำรงตนเป็นแบบอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และเป็นบุคคลซึ่งอุทิศตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก ค่านิยมทางศีลธรรม สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ความร่วมมือทางศาสนา ความสามัคคีระหว่างประเทศ สื่อสาธารณะที่มีความรับผิดชอบ และการสถาปนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ การก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ และศาสนา “ผู้ได้รับรางวัล” มีส่วนร่วมในการนำไปสู่ความสมปรารถนาของมวลมนุษยชาติ โลกแห่งสันติภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ซึ่งมิติทางจิตวิญญาณและทางวัตถุได้ประสานกันรวมกัน

นำเสนอเนื่องในโอกาส National Unity Day of India 2021 (RASTRIYA EKTA DIVAS-2021)

จัดโดย THE NEERAJA UNIVERSAL PEACE FOUNDATION

 แสดงความคิดเห็น FACEBOOK

ไม่มีความคิดเห็น