ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

วิเคราะห์กฏ มส. กรณีแต่งตั้ง “พระเล็ก” ดำรงตำแหน่งจจ.กาฬสินธุ์ ชอบด้วยกฏมหาเถรสมาคม หรือไม่?

“วิเคราะห์กฏมหาเถรสมาคม” กรณีแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ ดำรงตำแหน่ง จจ.กาฬสินธุ์ ชอบด้วยกฏมหาเถรสมาคม หรือไม่?

พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีพรรษาพ้น 10 กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
(2) กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
(3) กำลังตำรงตำแหน่งเจ้าคระอำเภอในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
(4) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์โทขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 6 ประโยค ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (2) (3) หรือ (4) ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี

ขอสังเกตที่ชัดเจนที่สุดที่ทำให้ท่านพระอาจารย์เล็กขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง จจ.กาฬสินธุ์(ธ) ก็คือท่านไม่มีสำนักอยู่ในเขตปกครองของท่านเอง

ส่วนองค์ประกอบในข้อ 2-3-4 นั่นเปิดช่องให้มหาเถรสมาคมพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะ เมื่อวิเคราะห์ตามคุณสมบัติแล้วจึงเป็นที่ชัดเจนว่าท่านพระอาจารย์เล็กนั่นขาดคุณสมบัติตามข้อที่1 เมื่อเห็นต้องกันแล้วกระบวนการต่างๆก็ควรที่จะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ กฏข้อบังคับ กฏมหาเถรสมาคม อย่างชัดเจน

ในขณะนี้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหรือใครจะมาดำรงตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้ว ประเด็นสำคัญก็คือคณะสงฆ์เราจะอยู่ต่อไปอย่างไรในวันข้างหน้าหรือจะไม่กล้าเสียสละอะไรเลย เพื่อสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

Cr : พระครูโสภณธรรมอุดม
เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก

1 ความคิดเห็น