ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

3 เทคนิค “การทำงานเป็นทีม” ที่ช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จ

3 เทคนิค “การทำงานเป็นทีม” ที่ช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จ
การทำงานกลุ่มหรืการทำงานเป็นทีมนั้นนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง เพราะมันช่วยให้คุณสามารถรับรู้บทบาทหลายๆ อย่าง เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

การทำงานเป็นทีมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ถ้าเราไม่รู้จักวิธีจัดการที่ดีพองานก็พังเอาได้ง่ายๆ เพราะการที่คนมารวมกลุ่มทำงานด้วยกันย่อมทำให้เกิดปัญหาเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น เราจึงควรจะมีเทคนิคมาปรับใช้เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับคนอื่นออกมาได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ และประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด

1. กำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน
ในการเริ่มต้นทำงานเป็นทีมนั้นควรจะใช้เวลาพอสมควรในการประชุมตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายของทีม ว่าทีมต้องการอะไร และใครควรมีบทบาทอย่างไรต่องานบ้าง ทิศทางและเป้าหมายของงานจะเป็นไปในรูปแบบไหน ซึ่งคุณควรจะกำหนดด้วยว่าจะมีประชุมร่วมกันบ่อยแค่ไหน และจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไร พูดคุยกันแบ่งงานให้ลงตัว เมื่อทุกคนรู้เป้าหมายแน่ชัด การทำงานร่วมกันก็ง่ายขึ้น

2. มั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม
สมาชิกทุกคนในทีมต้องมีส่วนร่วมกับงาน และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะทำงานนี้ แล้วงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพ การแบ่งหน้าที่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันย่อมทำให้แต่ละคนมีงานที่ถนัดต่างกันไปด้วย เช่น บางคนไม่เหมาะจะเป็นผู้นำ แต่เขาก็สามารถสนับสนุนผู้อื่นได้ยอดเยี่ยม เพราะในหนึ่งคนอาจมีบทบาทหลากหลาย การทำงานเป็นทีมจึงควรที่จะสร้างสมดุลของทีมให้ได้มากที่สุด โดยทั่วไปแล้วในการประชุมหรือการระดมสมองร่วมกันนั้น เราสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในทีมได้ 7 บทบาท ดังนี้

นักประณีประนอม (Compromiser) เป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างความกลมเกลียวให้กับลูกทีมทุกคน คนจำพวกนี้มักจะเอาใจใส่รายละเอียดของลูกทีมแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

นักสนับสนุนผลักดัน (Encourager) เป็นคนที่สามารถกระตุ้นลูกทีมให้มีพลังในการทำงาน อาจจะใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยบ้าง แนะนำแนวคิด หรือแม้แต่เป็นผู้นำเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหา
นักตรวจสอบและประเมินผล (Evaluator) เป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจทำบางอย่าง เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด
นักคิด (Ideas person) เป็นผู้เสนอไอเดียต่างๆ ให้กับกลุ่ม และเป็นคนที่สามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบคม
ผู้นำ (Leader) เป็นผู้ที่ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง ตรงตามเป้าหมาย ไม่เหลวไหล อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ซึ่งเป็นทั้งผู้มอบหมายงานและคอยขับเคลื่อนให้งานออกมาประสบผลสำเร็จ
นักจดบันทึก (Recorder) เป็นผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น คอยจัดตารางเวลา คอยบันทึกการประชุม เพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ นั้นเข้าใจว่าพวกเขามีหน้าที่อะไร
นักสรุปผล (Summariser) จะคอยสรุปเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจสถานการณ์ หรืองานที่จะต้องทำได้ง่ายขึ้น คอยสรุปการประชุมในแต่ละครั้ง

3. หลีกเลี่ยงนิสัยแย่ๆ
ต่อให้คุณอยากประสบความสำเร็จกับงานมากแค่ไหน แต่นิสัยบางอย่างก็ทำให้งานกลุ่มพังทลายลงได้ง่าย ๆ อย่างเช่นพฤติกรรมต่อไปนี้

เจ้าอารมณ์ เหวี่ยงหรือฉุนเฉียวมากเกินเหตุ แสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจต่างๆ อยู่เสมอ ไม่เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ชอบวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ให้คำแนะนำใดๆ ทำให้คนอื่นเสียสมาธิเพราะมัวแต่เล่นสนุก ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ ไม่ค่อยรับฟังผู้อื่น และมักจะพูดแทรก พูดมากเกินไป จนคนอื่นไม่ได้พูด เป็นเรื่องธรรมดาที่การทำงานเป็นทีมจะเกิดความเห็นไม่ตรงกัน แต่เราก็ไม่ควรทำให้ปัญหาของทีมกลายมาเป็นปัญหาส่วนตัว ดังนั้น ควรจะถกเถียงในสิ่งที่เกี่ยวกับงานจริงๆ ถ้าคุณมีปัญหาไม่ลงรอยกับสมาชิกทีมก็ควรเก็บไปพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุด

Cr : news-server

ไม่มีความคิดเห็น