ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

สดุดีคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)


"...วรปุญฺโญ มหาเถโร มหายโส มหาคุโณ มหาปุญฺโญ มหาปญฺโญ ธีโร เตปิฏกทฺธโร..." พระเถระผู้ใหญ่ มีฉายานามว่า “วรปุญฺญ” (ผู้มีบุญประเสริฐ) มียศใหญ่ มีคุณไพศาล มากบุญญาปัญญาบารมี เป็นปราชญ์เมธีผู้ทรงพระไตรปิฎก
**********

"วรปุญฺโญ มหาเถโร"
หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระรัตตัญญู
อุปสมบทเมื่อ ๑๑ พ.ค. ๒๔๘๘
มีฉายานามว่า "วรปุญฺโญ"
แปลว่า "ผู้มีบุญประเสริฐ"
ย่างเข้าพรรษาที่ ๗๖ แล้ว
หลวงพ่อสมเด็จฯ เป็นสมเด็จพระราชาคณะผู้อาวุโสสูงสุด ทั้งดำรงตำแหน่งประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นพระมหาเถระผู้เป็นหลักของสังฆมณฑล เมื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก็ได้อุทิศตนเพื่อการศาสนา สร้างคุณูปการมากมาย โดยเฉพาะในด้านศาสนศึกษา และสาธารณูปการ สมดังคำว่า "มหายโส มหาคุโณ - มียศใหญ่ มีคุณไพศาล"

หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ถือกำเนิดเมื่อ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู เป็นบุตรของพ่อมิ่ง และแม่สำเภา สุดประเสริฐ โยมแม่ของหลวงพ่อ หรือแม้กระทั่งโยมปู่สี สุดประเสริฐ พี่ชายของหลวงพ่อ ต่างมีอายุยืน โดยเฉพาะโยมแม่ของหลวงพ่อ มีอายุยืนเกินหนึ่งร้อยปี และหลวงพ่อเองก็มีอายุยืนเช่นกัน แม้ในยามได้บรรพชา ได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ก็ได้เดินทางเข้ามาสู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ใต้ร่มบารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้รับเมตตาฝากฝังให้ดูแลอารามวัดปากน้ำ ต่อจนปัจจุบันนี้

จึงนับว่า "มหาปุญฺโญ - มากบุญญา" หลวงพ่อสมเด็จฯ เป็นพระผู้ใฝ่ศึกษา พากเพียรเรียนพระบาลีในสำนักต่าง ๆ ในชั้นเปรียญเอก ไปจำพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตร และเข้าเรียนที่สำนักอบรมครู วัดสามพระยา เป็นหนึ่งในห้าเบญจภาคี "เกี่ยว นิยม พลอย ช้อย ช่วง"ลูกศิษย์เอกของอาจารย์แย้ม ประพัฒน์ทอง ปรมาจารย์แห่งวงการภาษาบาลี จนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ใน พ.ศ.๒๔๙๗

ในอดีต เป็นองค์สังคีติการกคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมปฏิบัติงานฉัฏฐสังคายนา และได้รับมอบหมายเป็นกรรมาธิการ ตรวจชำระพระไตรปิฎกในโอกาสต่อ ๆ มา จึงนับว่า "มหาปญฺโญ - มากปัญญาบารมี" และ "ธีโร เตปิฏกทฺธโร - เป็นปราชญ์เมธีผู้ทรงพระไตรปิฎก"
*************

ที่มา : นิทรรศการสดุดี "วรปุญฺญมหาเถรสฺส วรทานคาถา" สดุดีคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) ผ่านการอรรถาธิบายฉันท์ "วรปุญฺญมหาเถรสฺส วรทานคาถา" ฉันท์ถวายพร ที่รจนาโดยพระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

เนื่องในมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล ๘ รอบ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Cr : จัดทำโดย คณะสามเณรวัดปากน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น