ค้นหาบล็อกนี้

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE

Gradient Skin

{fbt_classic_header}

Update News:

latest

คำถวายเทียนพรรษา (Thi Eng)

Offering of Lent Candle
Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ)
Imāni mayaṃ bhante, vassikapadīpāni, saparivārāni, temāsaṃ, buddhassa, pūjanatthāya, imasmiṃ āvāse, niyyādema, sādhu no bhante, ayaṃ temāsaṃ, vassikapadīpānaṃ, dānassa, ānisaṃso, amhākañceva, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ, เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัส๎ะมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, วัสสิกะปะทีปานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

Translation คำแปล Venerable Sirs, we would like to offer Lent candles, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khusaṅ-gha, accept our Lent candles, together with these offerings, for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nibbāna.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เทียนพรรษา, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในอาวาสแห่งนี้, เพื่อเป็น พุทธบูชา, ตลอดพรรษา, ขออานิสงส์, แห่งการถวายเทียนพรรษา, ตลอดพรรษานี้, จงเป็นไป, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

(kha-tae-pra-pik-su-song phoo-ja-rern, kha-pa-jao-tang-lai, khor-nom ta-whai, tian-pun-saa, prom-duay-bo-ri-warn-tang-lai lao-nee, vai-nai a-vat-heng-nee, peur-pen-but-tha-boo-cha ta-lod pun-saa, khor-a-ni-song, heng-kan-ta-whai tian-pun-saa, talod-pun-saa-nee, jong-pen-pai, peur-pra-yoj, peur-kwam-sook, peur-mak-phon-nip-pan, kae-kha-pa-jao-tang-lai, ta-lod-kan-lanan-turn)

ไม่มีความคิดเห็น